WAS JUST A DISTRACTION IN CZECH

How to say was just a distraction in Czech

Results: 15, Time: 0.0477

byla jen rozptýlení (2)

Examples of using Was Just A Distraction in a sentence and their translations

Marilyn was just a distraction, something to take his mind off castro.
Marilyn pro něj byla jen rozptýlení, aby konečně přestal myslet na castra.
The tube was just a distraction.
Ta trubička byla jen rozptýlení.
It was just a distraction.
To bylo jen rozptýlení.
So the injustice league was just a distraction.
Takže liga nespravedlnosti byla jenom zástěrka.

He was just a distraction.
Tohle bylo jen odpoutání pozornosti.
I was just a distraction.
jenom odváděl pozornost.
The sex is just a distraction.
Sex je jen rozptýlení.
Everything else is just a distraction, really.
Všechno ostatní je jen rozptýlení, fakt.
She's just a distraction.
Ona je jen rozptýlení.
No, that's just a distraction.
To je jen odvrácení pozornosti.
You're just a distraction.
Ty jsi byla jen odvrácení pozornosti.
Unless this is just a distraction.
Možná jen pro rozptýlení.
Everything else is just a distraction.
Cokoli jiného jen odvádí pozornost.
The monks used to say that hope is just a distraction.
Mniši říkávali, že naděje je jenom rozptýlení.
Most guy talk is just a distraction until you can get a clean shot at his balls.
Většina chlapských řečí je jen rozptylování pozornosti, dokud nemáš čistý zásah na jeho koule.

Results: 15, Time: 0.0477

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Was just a distraction" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More