Translation of "we have to" in Czech

Results: 971, Time: 0.0244

musíme se musíme musíme jednat máme na si měli musíme mít si musíme musím muset musí se musí

Examples of We Have To in a Sentence

Because we have to, Joe.
Protože musíme, Joe.
Well... Now we have to learn from all this.
No... teď se musíme naučit tohle.

Then we have to move fast.
Pak musíme jednat rychle.
Now we have to deal with that bitch!
A teď máme na krku tuhle krávu.
We have to control the electricity.
Nejsou tady vypínače, elektřinu musíme mít pod kontrolou.
That's why we have to be 110% sure.
To je proč si musíme být jistí na 110%.
But if we have to, then so be it.
Ale pokud musím, tak budiž.

We have to formally debrief him, though.
Ale budeme ho muset oficiálně vyslechnout.
But we have to sound convincing!
Ale musí to znít přesvědčivě!
Look-- we have to cook our food.
Hele-- jídlo se musí vařit.
We have to face the problems with climate change.
Musíme řešit problémy se změnou klimatu.
In five minutes we have to radio in.
Za pět minut se musíme hlásit.
We have to move fast, attack her at home.
Musíme jednat rychle, zaútočit u ní doma.
And we have to change our names again.
A zase si musíme změnit jména.
Annie, we have to call the police.
Annie, musím zavolat policii.
We are prepared to go to war if we have to.
Jsme připraveni jít do války, budeme-li muset.
President, we have to end this strike on your terms.
Pane prezidente, stávka musí skončit podle vašich podmínek.
Now we have to do the checking all over again.
Teď se musí celá kontrola provést od začátku.
We do what we have to, Fleur.
Děláme to, co musíme, Fleur.
So we have to get back out there and find her again.
Takže se musíme vrátit a znovu ji najít.
He's stalling local authorities, but we have to move fast.
Pozdržel městské jednotky, ale musíme jednat rychle.
Now we have to deal with the DNA sample.
Teď si musíme poradit se vzorkem DNA.
We have to report it first.
Nejdřív to musím nahlásit.
We have to release him then.
Budem ho tedy muset pustit.
But first we have to slim him down!
Ale nejdřív musí zhubnout!
We have to break up our parents immediately.
Naši rodiče se musí rozejít.
But, wait... we have to.
Ale, počkej... musíme.
You know we have to get rid of the girl.
Víš, že se musíme zbavit tý holky.
We have to move quickly to be successful.
Musíme jednat rychle, jestli se nám to má podařit.
So we have to choose between Abby and Ducky?
Takže si musíme vybrat mezi Abby a Duckym?

Results: 971, Time: 0.0244

SEE ALSO
See also
WORD BY WORD TRANSLATION
Word by word translation
NEARBY TRANSLATIONS

"We have to" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More