WE WILL GIVE YOU IN CZECH

Translation of We will give you in Czech

Results: 815, Time: 0.1591

Examples of using We will give you in a sentence and their translations

And we will give you a second chance. And you come by next Sunday.
A my vám dáme druhou šanci. Přijdˇte příští neděli.
Your ship is recharged. We will give you an escort to the vortex.
Vaše loď je připravená Poskytneme vám eskortu lodí k víru.
We will give you a second chance. And you come by next Sunday.
A my vám dáme druhou šanci. Přijdˇte příští neděli.
We will give you food and shelter and thanks, Lord Uhtred.
Poskytneme vám jídlo a střechu nad hlavou a také naše díky,
And we will give you a show to be proud of.
A my vám dáme show, na kterou budete moci být hrdý.
We will give you a moment to pray to the gods.
Necháme vám chvíli, abyste se pomodlili k bohům.
We will give you an official escort off the station.
Poskytneme vám oficiální doprovod ze stanice.
And you come by next Sunday and we will give you a second chance.
Přijdˇte příští neděli a my vám dáme druhou šanci.
We will give you two some space.
Dopřejeme vám dvěma trochu soukromí.
Ew. We will give you some privacy.
Fuj. Necháme vám soukromí.
We will give you two some privacy.
Dopřejeme vám trochu soukromí.
Date of birth and a second chance. but we will give you new name.
Datum narození a druhou šanci. Ale my Vám dáme nové jméno.
We will give you ten seconds.
Dáváme vám 10 vteřin.
And thanks, Lord Uhtred. We will give you food and shelter.
Poskytneme vám jídlo a střechu nad hlavou a také naše díky,
We will give you some privacy. Ew.
Fuj. Necháme vám soukromí.
We will give you on-the-job training.
Dostaneš výcvik přímo v praxi.
And you come by next Sunday and we will give you a second chance.
Druhou šanci. Přijďte příští neděli a my vám dáme.
If the Prosecutor here agrees, we will give you the best conditions for meditation.
Jestliže prokurátor souhlasí, poskytneme vám výborné podmínky na přemýšlení.
We will give you three minutes.
Dáváme vám 3 minuty.
We will give you some privacy.
Dopřejeme vám trochu soukromí.
We will give you pleasure now, if you give us the continuum transfunctioner.
Poskytneme vám ted' rozkoš, dáte-li nám kontinuální transfunkcionér.
Water and a sandwich. In a few minutes we will give you sleeping bags.
Během několika minut vám rozdáme spacáky, vodu a sendvič.
We will give you the diploma, and the next trimester free.
Dostaneš diplom
We will give you strong antibiotics intravenously.
Dáváme vám nitrožilně silná antibiotika.
We will give you all some time.
Dopřejeme vám pár chvilek.
You give us 22 minutes, we will give you the world.
Dáte nám 22 minut a my vám dáme celý svět.
For your cooperation, we will give you the downstate location.
Pro vaši spolupráci, poskytneme vám lokace mimo hlavní město.
We will give you a full rebate, sir.
Vrátíme vám celou částku, pane.
Now we will give you some fake guns.
Teď vám rozdáme atrapy zbraní.
You turn over our friend unharmed and we will give you Roman Mareks.
Vrátíte nám našeho přítele bez újmy a my Vám dáme Romana Marekse.

Results: 815, Time: 0.1591

Word by word translation


we
- my to co nám nás
will
- bude vůli wille will hned
give
- dej dávat podej poskytnout vrať
you
- vás vy vám
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More