WE WOULD BE IN CZECH

Translation of We Would Be in Czech

S Synonyms

Results: 727, Time: 0.0713

byli bychom (153) budeme (169) my bychom (6) bychom (21) byli bysme (19) bylo by (16) byly bychom (16) jsme (15) budem (10) by nám (6) my budeme (4) budeme rádi (2) by nás (3)

Examples of using We Would Be in a sentence and their translations

Elton our carriage we would be there and home again much quicker.
Kdybyste nenabídl panu eltonovi náš kočár, byli bychom tam a zpět mnohem rychleji.
But we would be idiots not to listen to him.
Ale byli bychom idioti, kdybychom mu nenaslouchali.
I was really hoping we would be in the same group.
Doufal jsem, že budeme ve stejný skupině.
It's frustrating,' cause we would be so perfect together.
Je to frustrující, protože my bychom spolu byli perfektní.

I assumed we would be meeting in director vance's office.
Předpokládal jsem, že budeme mít schůzku v kanceláři ředitele vance.
If the queen did not believe us, we would be dead already.
Kdyby nám královna nevěřila, byli bychom již dávno mrtví.
We would be dead meat if anyone finds out.
Byli bychom mrtvé maso, jestli je někdo zjistí.
Oh, we would be.
Oh, my bychom se.
Hope we would be buddies in our next lives.
Doufejme, že budeme kamarádi i v příštím životě.
We would be lucky to have him.
Budeme rádi, že ho máme.
We would be lucky to have you.
Budeme rádi, když se přidáš.
We would be unstoppable.
Byli bychom nezastavitelní.
We would be the laughingstock... of the entire armed forces.
Celým ozbrojeným silám bychom byli pro smích.
I told him we would be in baltimore if we won new york.
Řekla jsem mu, že budeme v baltimoru, když vyhrajeme v new yorku.
They would still be fat, and we would be responible for their shattered dreams.
Pořád by byli tlustý a my bychom jim zničili sny.
And then we would be right back here.
A pak budeme zase zpátky tady.
If it wasn't for you, we would be safe.
Pokud by to nebylo pro tebe, byli bychom v bezpečí.
Come on, we would be great together.
No tak, byli bysme spolu skvělí.
In that case we would be able to support mrs kauppi's proposal.
V tom případě bychom mohli podpořit návrh paní kauppiové.
Because we would be amenable to that. well?
Protože my bychom se s tím smířili.
But we would be in spain, dumb shit.
Ale byli bysme ve španělsku, kurva!
If you hadn't split us up, we would be dead.
Kdybys nás nerozdělil, bylo by po nás.
In a couple of years, we would be able to have our own hotel!
Za pár let bychom mohli mít náš vlastní hotel!
They would think we're dead, but we would be alive.
Mysleli by si, že jsme mrtví, ale my bychom žili.
We would be like butch and sundance, bonnie and clyde!
Budeme jako butch a sundance, bonnie a clyde!
We would be gods, which we're not.
Byli bychom bohové, což nejsme.
Please, we would be really, really grateful.
Prosím, byly bychom velmi, velmi vděčné.
But i thought we would be neighbors in heaven.
Ale já myslel, že budeme v nebi sousedi.
We would be sure to lose.
Určitě bychom prohráli.
And we would be a bit cramped, i suppose.
A byli bysme tu trochu namačkaní.

Results: 727, Time: 0.0713

Word by word translation


we
- my to ho nám nás
would
- by může chceš bych bys
be
- být

"We would be" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More