WHAT HAPPENED LAST NIGHT IN CZECH

Translation of What happened last night in Czech

Results: 316, Time: 0.0648

Examples of using What happened last night in a sentence and their translations

I need to know what happened last night.
Potřebuju vědět, co se včera stalo.
What happened last night can't happen again.
Co se stalo včera v noci nemůže opakovat.
You have to tell us what happened last night.
Musíš nám říct co se stalo minulou noc.
I can't change what happened last night.
Nemůžu změnit, co se včera stalo.
What happened last night, Amir?
Co se stalo včera v noci, Amire?
I don't know what happened last night.
Já nevím, co se stalo včera v noci.
I need you to explain exactly what happened last night, okay?
Potřebuju, abys mi přesně vysvětlil, co se stalo včera večer, jo?
You saw what happened last night.
Viděl jste, co se včera stalo.
The real dirt on what happened last night is in the vault.
Skutečný špína na tom, co se stalo minulou noc je v trezoru.
What happened last night,?
Co se stalo včera večer?
Vanessa told us what happened last night.
Vanessa nám řekla, co se včera stalo,
If you knew what happened last night out there in the field.
Kdyby jste věděl, co se stalo minulou noc tam venku.
But after what happened last night!
I can show ya what happened last night.
Můžu vám ukázat, co se stalo včera v noci.
I know what happened last night.
Vím co se stalo minulou noc.
Even I can't understand what happened last night!
Dokonce já nemohu rozumět co se stalo poslední noc!
You're never gonna believe what happened last night.
To mi nikdy neuvěříš, co se stalo včera v noci.
About what happened last night.
K tomu, co se stalo včera večer.
You won't believe what happened last night.
Neuvěříš, co se včera stalo.
What happened last night at the police station?
Co se včera stalo na stanici?
Tell me what happened last night.
Řekněte mi, co se stalo včera v noci.
I need to know what happened last night.
Musím zjistit, co se stalo minulou noc.
This has something to do with what happened last night?
Má to něco společného s tím, co se stalo včera večer, že?
Not a mention of what happened last night On Kirby Plaza.
O tom, co se včera stalo na Kirbyho náměstí,
I cannot tell you what happened last night.
Nemohu ti říct, co se stalo včera večer.
I can't remember what happened last night.
Nemůžu si vzpomenout, co se stalo včera v noci.
We don't know exactly what happened last night in this hotel.
Nevíme přesně co se stalo minulou noc v tomto hotelu.
What happened last night can never happen again.
Co se včera stalo, už se nesmí opakovat.
Look, what happened last night isn't normal for me.
To, co se stalo včera večer, není pro mě normální.

Results: 316, Time: 0.0648

See also


exactly what happened last night
přesně , co se včera stalo
remember what happened last night
vzpomenout , co se stalo minulou noc si pamatovat , co se včera večer stalo vzpomenout , co se včera večer stalo si vzpomenout , co se stalo včera v noci
know what happened last night
vím co se stalo včera v noci víš , co se včera stalo vědět , co se stalo minulou noc
really happened last night
opravdu minulou noc dělo se stalo opravdu minulou noc včera opravdu stalo
last night never happened
včerejší noc se nikdy nestala včerejší večer se nikdy nestal
the hell happened last night
se včera sakra stalo se to k sakru včera dělo se to včera stalo
what time last night
kolik si přišla včera v kolik včera
what i said last night
to , co jsem včera řekla
what we did last night
co jsme dělali minulou noc
what you saw last night
co jsi v noci viděla co si viděl v noci co jsi viděla včera co si viděla minulou noc co jsi viděl včera v noci
what he said last night
co řekl včera v noci co říkal včera co řekl minulou noc
what really happened the night
co se skutečně stalo v noci co se vážně stalo tu noc , kdy co se opravdu stalo tu noc , kdy
what he did last night
co včera udělal
what we discussed last night
čem jsme se bavili včera večer na čem jsme se včera domluvili co jsme řešili večer

Word by word translation


what
- co jaké jak to , co cože
happened
- se stalo došlo se dělo se přihodilo náhodou
last
- poslední minulý včera naposledy včerejší
night
- noc večer noční night noci
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More