Translation of "when i was" in Czech

Results: 7547, Time: 0.0207

když jsem byl když mi bylo když jsem měl až budu kdy jsem když jsem býval kdyžjsem byl když jsem byla když mi byly když mně bylo když mě bylo když jsem měla když jsme byli když jsme byl

Examples of When I Was in a Sentence

When I was in the hospital,
Uh... Když jsem byl v nemocnici,
She died when I was seven.
Umřela, když mi bylo sedm.

Remember when I was 8 and had chicken pox?
Pamatuješ, když jsem měl 8 a měl jsem neštovice?
You saidyou would forgive me when I was ready.
Říkalajsi, že mi odpustiš, až budu připravenej.
When I was here before?
Kdy jsem tu už byl?
It must have been when I was younger.
To muselo být tehdy, když jsem býval mladší.
When I was in that quartet in Skokie.
Kdyžjsem byl v tom Quartetu ve Skokie.

I was pregnant when I was young.
Byla jsem těhotná, když jsem byla mladá.
I was adopted when I was 4.
Adoptovali mě, když mi byly 4 roky.
When I was 26, I was getting 18.
Když mně bylo dvacet šest, dostával jsem 18.
My mother killed herself when I was 12.
Moje matka se zabila když mě bylo 12.
I lost my father when I was eight years old.
Ztratil jsem otce, když jsem měla osm let.
He called me when I was out in the playground.
Volal mi, když jsme byli venku na hřišti.
Many zentons ago, when I was but a squid.
Před mnoha zentony, když jsme byl jenom malá chobotnička.
Even when I was here, I was never Nick.
I když jsem tu byl... nikdy jsem nebyl Nick.
We lost contact when I was 15.
Ztratili jsme kontakt, když mi bylo 15.
Started when I was 4.
Začal jsem, když jsem měl čtyři roky.
When I was ready.
Až budu připraven.
When I was young, I took a wife.
Kdyžjsem byl mladý, oženil jsem se.
Hey, Gaby, remember when I was with Carlos?
Gaby, pamatuješ když jsem byla s Carlosem?
She died when I was three.
Zemřela, když mi byly tři.
When I was seven, I was a hellion.
Když mně bylo sedm, byl jsem postrach.
I entered the palace when I was twelve.
Vstoupil jsem do paláce když mě bylo 12 let.
My momma gave me her when I was five.
Máma mi jí dala když jsem měla pět.
When I was inside, I knew I smelled fresh plaster.
Když jsme byli uvnitř, cítil jsem čerstvou omítku.
She died when I was very young.
Zemřela, když jsme byl velmi malý.
My mother died when I was a boy.
Moje matka zemřela, když jsem byl kluk.
He died when I was 12.
Umřel, když mi bylo 12.
I came to America when I was six years old.
Přišel jsem do Ameriky, když jsem měl 6 let.
I was awful when I was with Henry.
Byla jsem hrozná, když jsem byla s Henrym.

Results: 7547, Time: 0.0207

SEE ALSO
See also
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"When i was" in other languages


Russian
Spanish
French
Indonesian
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More