WHEN YOU USE IN CZECH

How to say when you use in Czech

S Synonyms

Results: 44, Time: 0.0586

Examples of using When You Use in a sentence and their translations

Pay attention when you use the appliance near children.
Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte spotřebič v blízkosti dětí.
Activate this option only when you use the combi detergent tablets.
Tuto funkci zapněte, pouze když používáte kombinované mycí tablety.
Pay closer attention when you use the food dehydrator near children.
Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte sušičku potravin v blízkosti dětí.
When you use one of the discs, add the ingredients through the.
Pokud používáte jeden z kotoučů, vkládejte suroviny do plnicí.

This issue doesn't occur when you use handwriting.
Tento problém se neukáže, když použijete psaní rukou.
Always slide the baking tray into the lower rail when you use the rotisserie.
Když používáte otočný rožeň, zasuňte vždy do dolní kolejnice pečicí plech.
When you use a mug, make sure it has a capacity of 280ml.
Pokud používáte větší hrníček, měl by mít kapacitu 280 ml.
When you use something to block.
Prosím.- když použijete něco, co blokuje.
Anything is possible when you use april in paris perfume.
Nic není nemožné, když používáte parfém april in paris.
When you use light... then you make new shadows, too.
Když použiješ světlo... pak také vytvoříš nové stíny.
When you use the eraser, you can erase the digital ink.
Použijete-li gumu, můžete digitální inkoust smazat.
When you use all three steaming baskets, put the.
Pokud používáte všechny tři napařovací košíky, dejte.
When you use one word for another.
Když použijete místo nějakého slova jiné.
When you use my name, it is my business as well.
Když použiješ mý jméno, tak je to potom i moje věc.
Digital sound is available when you use the COAXIAL DIGITAL OUT.
Digitální zvuk je k dispozici, pokud použijete koaxiální výstupCOAXIAL/ DIGITAL.
That's what happens when you use other people's equipment.
To se stává, když používáš zařízení někoho jinýho.
I love it when you use restourant talk.
Miluju když používáš hospodský žargon.
Oh, i love it when you use that word, home.
Miluju, když používáš to slovo.
Not when you use my name you won't.
Nemůžeš, pokud použiješ mé jméno.
Ok, don't deny using a tone when you use a tone.
OK, nepopírej používaní tónu, když ho používáš.
No, you have to sterilize my phone when you use it.
Ne, musíš vyčistit můj telefon, když si jej použila.
When you use your powers, how does it feel?
Když užíváš své síly, jaký je to pocit?
When you use the coffin, you are not having an out-of-body experience.
Když použiješ tu rakvi, tak nezažíváš mimotělní zážitek.
Matter of fact, it's a beautiful thing when you use it together.
Ve skutečnosti je to nádherné, když se používají společně.
When you use additional chemicals( stain removers, bleachs and etc), reduce the amount of detergent.
Pokud používáte přídavné chemikálie odstraňovače skvrn, bělidla atd.
Note: when you use the hair clipper without a comb attachment, the clipper cuts the hair very close to the skin.
Poznámka: když používáte zastřihovač vlasů bez hřebenového nástavce, zastřihovač stříhá vlasy velmi blízko pokožky.
When you use SMART software, you can perform the following gestures on the interactive whiteboard's surface.
Pokud používáte software SMART, můžete na povrchu interaktivní tabule provádět následující gesta.
Note: do not activate the fleximix function when you use the kneading hooks or the pureeing accessory.
Poznámka: když používáte hnětací háky nebo příslušenství pro výrobu pyré, nezapínejte funkci fleximix.
When you use the delay function for a long time, never add perishable ingredients e.
Pokud používáte časové posunutí, nesmíte nikdy přidávat rychle se kazící přísady, např vejce nebo ovoce.
When you use a soup can lid to cut off your cellmate's head, that's anger.
Když použiješ víčko od plechovky s polévkou, abys svému spoluvězni uříznul hlavu, to je vztek.

Results: 44, Time: 0.0586

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More