WHO ARE YOU IN CZECH

Translation of Who are you in Czech

Results: 1936, Time: 0.1191

Examples of using Who are you in a sentence and their translations

Who are you, Detective Voss?
Kdo jste, detektive Vossová?
Who are you referring to?
O kom to mluvíte?
Who are you, Mr. Jasper?
Kdo jste, pane Jaspere?
Who are you talking about?
O kom to mluvíš?
Who are you, Dante?
Kdo jste, Dante?
Who are you thinking of?
Na koho myslíte?
Who are you, mate?
Kdo jseš, chlape?
Who are you quot;hooingquot; at?
Na koho houkáš?
Father, who are you talking about?
Otče, o kom to mluvíte?
Who are you, Ayn Rand?
Kdo jste, Ayn Randová?
Rashid, who are you talking about?
Rašíde, o kom to mluvíš?
And who are you?
Kdo si vůbec?
Who are you again?
Kdo jseš znova?
Who are you here to see?
Na koho ses přišla podívat?
Who are you thinking of?
Kdo jste na mysli?
Who are you to determine what I need?
Kdo jste zjistit, co potřebuji?
Who are you, man?
Kdo jseš, člověče?
Who are you and how would you get in here?
Kdo si a jak ses tu dostala?
Who are you waiting for?
Na koho čakáš?
Who are you talkin' to?
S kým to mluvíš?
Who are you talking about?
O kom to mluvíš?
Who are you, son?
Kdo jseš, chlapče?
Who are you going to turn to?
Za kým jdeš?
James, who are you talking about?
Jamesi, o kom to mluvíš?
Who are you on the phone with?
S kým to mluvíš?
Brittany, who are you talking to?
Brittany, na koho mluvíš?
Who are you exactly?
Kdo jste přesně?
Who are you, busboy in every picture?
Kdo si, sběrač nádobí na každém obrázku?
Who are you to give me this advice?
Kdo jseš abys, mi dával rady?
Who are you, man?
Kdo si, člověče?

Results: 1936, Time: 0.1191

Word by word translation


who
- kdo který co kteří která
are
- jsou máš tu jde
you
- měl jsi vás vám

S Synonyms of "who are you"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More