WILL BE FULFILLED IN CZECH

How to say will be fulfilled in Czech

S Synonyms

Results: 25, Time: 0.211

budou splněny (3) naplní (6) bude naplněn (1) budou splněna (3)

Examples of using Will Be Fulfilled in a sentence and their translations

And i promise you, all your dreams will be fulfilled.
A já tě ujišťuji, že všechny tvé sny budou splněny.
I believe very soon the prophecy will be fulfilled and this war will end.
Vìøím, že se proroctví brzy naplní a válka skonèí.
Let us hope that these pledges will be fulfilled.
Doufejme, že tyto přísliby budou splněny.
Your destiny will be fulfilled.
Tvůj osud bude naplněn.

Tonight, the prophecy will be fulfilled.
Dnes v noci, se proroctví naplní.
Each request and each request will be fulfilled.
Každé přání, každá touha budou splněny !
Our lives will be fulfilled.
Naše životy se naplní.
And your wish will be fulfilled.
A tvoje přání budou splněna.
The prophecy will be fulfilled soon.
Proroctví se brzy naplní.
All your wishes will be fulfilled.
Všechna tvá přání budou splněna.
Now my dark purpose will be fulfilled.
Nyní se můj temný záměr naplní.
That woman's wish will be fulfilled, raj!".
Raji, tato ženská přání budou splněna!
Today, destiny will be fulfilled.
Dnes se osud naplní.
I hope your father's and my aspirations will be fulfilled.
Doufám, že přání tvého otce a má budou naplněna.
TRIGON: your destiny will be fulfilled.
Tvůj osud musí být naplněn.
Your greatest wish will be fulfilled.
Tvoje největší přání bude splněno.
Amsterdam's most erotic club, where your every fantasy will be fulfilled.
Nejerotičtější klub v amsterdamu, kde každá tvá představa bude splněna.
The prophecy will be fulfilled... and i will vanquish my enemy.
Proroctví bude naplněno a já zvítězím nad nepřítelem.
My fate will be fulfilled.
Můj osud se naplní.
Now our wish will be fulfilled.
Be2\4ahaa}nyní se splní naše přání.
And all my dreams will be fulfilled.
A všechny moje sny se vyplní.
Today the prophecy will be fulfilled.
Dnes bude proroctví naplněno.
And that promise will be fulfilled.
A ten slib bude dodržen.
As this latest will be fulfilled.
Stejně, jako bude toto.
It is said that what appears in the first night, it will be fulfilled.
Ríká se, co se ti zdá první noc, to se vyplní.

Results: 25, Time: 0.211

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More