WILL HAVE A NEW IN CZECH

How to say will have a new in Czech

S Synonyms

Results: 10, Time: 0.1223

mít nový (2)

Examples of using Will Have A New in a sentence and their translations

When you see the baron, you will have a new poison gas tooth.
Když uvidíte barona, budete mít nový zub s jedovatým plynem.
Kids will have a new playground by monday morning.
Děti budou mít nové hřiště v pondělí ráno.
Well crime fighting will have a new name!
Náš bojovník se zločinem bude mít nové jméno!
When she marries him, your child will have a new father.
Když se vezme ho, vaše dítě bude mít nového otce.

By then you will have a new boyfriend.
To už budeš mít novýho kluka.
If he got new skin, he will have a new face.
Pokud má novou kůži, má i novou tvář.
That is why we should also welcome the fact that the agency will have a new basis.
Také proto bychom měli přivítat skutečnost, že agentura bude mít nový základ.
It is very important that people will have a new opportunity to defend their rights.
Je velmi důležité, že lidé budou mít novou možnost hájit svá práva.
West beverly, if you are correct, you will be victorious, but if you are wrong, we will have a new state champion on our hands.
West beverly, pokud odpovíte správně, tak jste vítězové, ale pokud se pletete, tak tu máme nového státního šampióna.
If he loses..., segallus will marry flaxen and midasius will have a new king and queen.
Když prohraje, segallus se ožení sflaxen....a midasius dostane nového krále akrálovnu.

Results: 10, Time: 0.1223

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "will have a new"


"Will have a new" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More