WILL NEVER DIE IN CZECH

How to say will never die in Czech

S Synonyms

Results: 26, Time: 0.1581

Examples of using Will Never Die in a sentence and their translations

He will never die.
Music will never die.
Hudba nikdy nezemře.
Of the third reich will never die!
Třetí říše tak nikdy nezemřou.
That will never die.
Ten nikdy neumře.- ano.

The matter of sovereignty will never die.
Věc svrchovanosti nikdy nezemře.
Only the little grains of sand will never die.
Jenom tahle zrníčka písku nikdy nezemřou.
That witch will never die.
Ta čarodějnice nikdy neumře.
Everyone who lives and believes in me will never die.".
Každý kdo žije a věří ve mě nikdy nezemře.".
Our friendship will never die.
Naše přátelství nikdy nezemřou*.
He will never die. all right.
Ten nikdy neumře.
As long as you keep this from the sun this flower will never die.
Pokud ho dokážeš uchránit před sluncem tento květ nikdy nezemře.
Captain nemo will never die.
Kapitán nemo nikdy neumře.
A hunger that will never die!
Hlad, který nikdy nezemře.
My dream to win a bid for nationals will never die,
Můj sen vyhrát výzvu pro národní kolo nikdy nezemře.
So i got you a pet that will never die.
Tak jsem ti pořídil zvíře, které nikdy nezemře.
But his rock' n' roll will never die.
Ale jehorock'n'roll neumře nikdy!
We will never die?
My nikdy nezemřeme?
Well i will never die completely;
nikdy nezemřu celá.
You told me you will never die that you will not leave me alone.
Řekl si mi, že nikdy neumřeš, že mě nenecháš samotného.
Remember, who lays down his life for truth will never die!
Neboť pomněte, kdo za pravdu život položí, nikdy nezahyne!
Allah, i will never die.
Alláh! já nikdy neumřu.
Oh, baby, rock'n'roll is here to stay, it will never die.
Je tu navždy, nikdy nezmizí.
These women, and you girls, you gotta strength and beauty that will never die.
Tyhle ženy a vy děvčata máte sílu a krásu, která nikdy nezemře.
Here, man and the sum of his knowledge will never die, but go forward to perfection.
Zde, člověk a souhrn jeho vědomostí nikdy nezemřou, ale budou kráčet vpřed k dokonalosti.
Men rise and fall like winter wheat but these names will never die.
Muži se rodí a umírají, jako zimní pšenice... ale tyto jména nikdy nezemřou.
This is my home so look at me, because i will never die.
Tady je má hrdost, tak se na mě podívej, protože já nikdy, nikdy nezemřu!

Results: 26, Time: 0.1581

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "will never die"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More