YOU ALL THE TIME IN CZECH

How to say you all the time in Czech

S Synonyms

Results: 112, Time: 0.1398

Examples of using You All The Time in a sentence and their translations

You know, kyle used to talk about you all the time.
Kyle o tobě pořád mluvil.
The boys ask for you all the time.
Hoši se po tobě pořád ptají.
I look at you all the time and can not have enough.
Dívám se na tebe celou dobu ale nemůže mi to stačit.
And i will think about you all the time.
A budu na tebe celou dobu myslet.

Isabel talks about you all the time.
Isabel o vás neustále mluví.
They already desire you all the time.
Už teď po tobě pořád touží.
( SCOFFS) i want to be with you all the time.
Chtěl bych být s tebou stále.
Charley spoke about you all the time.
Charley o tobě pořád mluvil.
Lois talks about you all the time.
Lois o vás neustále mluví.
Mark used to talk about you all the time.
Mark o tobě pořád mluvil.
Excuse me. how do you feel about the police following you all the time?
Co říkáte tomu, že vás neustále sleduje policie?
I will give you all the time you need.
A dám ti všechen čas, který potřebuješ.
Gave you all the time in the world and one simple task:.
Dal jsem ti všechen čas jaký jsi mohl chtít a jeden prostý úkol:.
Megan asks about you all the time.
Megan se po tobě pořád ptá.
I'm thinking about you all the time.
Musím na tebe pořád myslet.
I gave you all the time i have got.
Dala jsem ti všechen čas, co jsem měla.
I can't protect you all the time.
Nemůžu vás pořád ochraňovat.
Your dad... talked about you all the time.
Tvůj táta... o tobě pořád mluvil.
Think about you all the time.
Myslím na tebe pořád.
I talk to you all the time, jenn.
Mluvím s tebou pořád, jenn.
Jai talks about you all the time... well i hope good things.
Jai o vás pořád mluvím ... doufám, že jen v dobrém.
By the way, jim talks about you all the time.
Mimochodem, jim o tobě pořád mluví.
People ask about you all the time.
Lidi se na tebe pořád ptají.
My team bitch about you all the time.
Můj tým si na vás celou dobu stěžuje.
Yeah, but we do talk about you all the time.
Jo, mluvíme o tobě pořád.
But i will be thinking about you all the time.
Ale budu na tebe pořád myslet.
I talk to you all the time in my head.
Já s tebou pořád v mysli rozmlouvám.
Craig talks about you all the time.
Craig o vás pořád mluví.- opravdu?
I worry about you all the time.
Bojím se o tebe pořád.
My two cousins at the hotel talk about you all the time.
Moje sestřenice z hotelu o vás pořád mluvily.

Results: 112, Time: 0.1398

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"You all the time" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More