YOU HAVE ALWAYS BEEN IN CZECH

How to say you have always been in Czech

S Synonyms

Results: 439, Time: 0.0696

vždycky jsi byl (76) vždy si byla (2) pořád jste (2) vždycky si byla (4) byl vždycky (4)

Examples of using You Have Always Been in a sentence and their translations

You have always been a dreamer.
Vždycky jsi byl snílek.
You have always been crooked," and you will continue to be crooked.
Vždy jsi byl křivý a i nadále budeš křivý".
Jack, you have always been on my level.
Jacku, vždycky jsi byl na mojí úrovni.
Yes.- you have always been beautiful. in every way.
Vždy jsi byl krásný, po všech stránkách.

You have always been the head pilgrim girl at the food drive table.
Podívej, vždycky jsi první poutnice při sběru potravin.
Chris, you have always been smarter than me.
Chrisi, vždycky jsi byl chytřejší než já.
You have always been... pathetic.
Vždycky si byl ubohý.
You have always been there for me, buddy.
Vždycky jsi tu pro mě byl, kámo.
You have always been a good husband and a good father.
Vždycky jsi byl dobrým manželem a otcem.
Jethro, you have always been a blade of grass: bends with the wind.
Jethro, vždy jsi byl list trávy ohýbající se ve větru.
You have always been a pain in the butt.
Vždycky si byl vřed na zadku!
You have always been able to tell me everything.
Vždycky jsi mi všechno říkal.
Better or worse... you have always been there.
Lepší nebo horší... vždy jsi tu byl.
You have always been the best!
Vždycky jsi byl nejlepší!
You have always been quick to ask questions.
Vždy jsi se mnoho ptal.
Fuck, you have always been like this.
Vždycky jsi taková.
You have always been above all his friend.
Vždycky jsi byl především jeho přítel.
You have always been weak.
Vždy si byla slabá.
You have always been a selfish little asshole.
Vždycky si byl malý sobecký hajzl.
You have always been at home in your body.
Vždy jsi se cítila ve svém těle dobře.
You have always been loyal.
Vždy jsi byl věrný.
You have always been more like your father.
Vždycky jsi byl spíš po otci.
You have always been so cool.
Pořád jste v pohodě.
You have always been in love with you-a.
Vždycky si byl zamilovaný dosebe-i.
You have always been so special to me, grace.
Vždy jsi pro mě hodně znamenala, grace.
You have always been their puppet.
Vždy si byla jejich loutkou!
You have always been with me.
Vždy jsi byl se mnou.
You have always been there for her.
Vždycky jsi tu pro ni byl.
You have always been what you are now and then.
Pořád jste stejný.
You have always been my friend.
Vždycky jsi byl můj přítel.

Results: 439, Time: 0.0696

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"You have always been" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More