YOU HAVE DONE IT IN CZECH

Translation of You Have Done It in Czech

Results: 273, Time: 0.1501

Examples of using You Have Done It in a sentence and their translations

Oh, you have done it!
You have done it, son!
Dokázal jsi to, synu!
You have done it again haven't you?
Udělal jsi to znova, že jo?
Castle, you have done it again.
Castle, udělal jsi to zase.
Doctor, you have done it again.
Doktore, už jsi to udělal znova.
You have done it before.
Už jsi to udělal.
Now you have done it!
You have done it.
To se ti povedlo.

Dělal jste to

You have done it to others, now we will do it to you.
Dělal jste to jiným, teď to uděláme my vám.
You have done it, uh, with a lady.
Dělal jste to, eeh, s dámou.
Thanks you have done it!
But you have done it, mom.
Ale zvládla jsi to, mami.
Other sentence examples
You have done it, Soran.
Dokázal jsi to, Sorane.
You have done it once.
Udělal jsi to jednou.
You have done it, you devil!
Dokázal jsi to, ty ďáble!
(Danny) You have done it again.
Udělal jsi to zase.
Richard, you have done it.
Richarde, dokázal jsi to.
Flavor Flav, you have done it again.
Flavore Flave, už jsi to udělal zas.
You have done it before.
Už jsi to dřív udělal.
You have done it, my son.
Dokázal jsi to, můj synu.
Now, you have done it!
Tak to se ti povedlo!
You have done it, like, 100 times, man.
Udělal jsi to už tak stokrát, chlape.
You have done it before.
Už jsi to udělal.
Now you have done it.
To se ti povedlo.
You can decipher this, you have done it before.
Dovedete to rozluštit, dělal jste to předtím.
You have done it, Pollock.
Dokázal jsi to, Pollocku.
You have done it, Doctor!
Dokázals to, Doktore!
Sex architect, you have done it again.
Sex architekte, udělal jsi to znovu.
You have done it again.
Už jsi to zase udělal.
You have done it again, you bloody slag.
Udělalas to znova ty zatracená couro.

Results: 273, Time: 0.1501

See also


you have done it again
udělal jsi to zase
you should have done it
měl jsi to udělat
you have never done it
nikdy jsi to nedělal
you could have done it
mohl jsi to udělat
you have done it once
udělal jsi to jednou tom , jak to jednou uděláš dokázal jste to jednou znám to
you have done it all
ty jsi to zvládnul co jsi dokázala , úplně to všechno jsi to udělal to ho takhle necháte po celou
if you have done it
pokud jste to udělal pokud si to dělal jestli s tím nemáš
but you have done it
ale dělali jste to ale zvládla jsi to ale tys to dokázala ale už jsi to dělala ale tobě se to povedlo
you have seen it done
viděla jsi , jak se to dělá už jste viděl , jak na to jsi viděl , jak se to dělá
you have finally done it
podařilo se ti to jsi to konečně udělal tys to nakonec udělala
you must have done it
to muslei udělat vy musel jste to udělat tys to musela udělat to jsi to musel udělat

Word by word translation


you
- měl jsi vás vám
have
- mít jsem musím dostat
done
- udělal hotové provedl skončil práce
it
- to ho tom ji toho

"You have done it" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More