Translation of "you have to" in Czech

S Synonyms

Results: 1756, Time: 0.0153

musíš se musíš musíš na nemusíš se máš to nutné musíš udělat musíš mít máš udělat musíte si musíš se musíte se musí musíme musí musíte mít

Examples of You Have To in a Sentence

And you have to be a retired policeman or soldier.
A musíš být policista nebo voják na penzi.
First you have to learn to read and write, man.
Nejdřív se musíš naučit psát a číst.

You have to sign the beneficiary card over to me.
Musíš na mně přepsat tu pojistku.
I don't suppose you have to now.
Předpokládám, že teď už nemusíš.
Mom says you have to eat breakfast.
Máma říkala, že se máš jít nasnídat.
And another three if you have to.
A další tři, bude-li to nutné.
All you have to do is something really good.
Musíš udělat něco opravdu dobrého.

Jerry, you have to schedule an appointment.
Jerry... musíš mít domluvenou schůzku.
All you have to do is answer the phone.
Vše, co máš udělat, je odpovědět na hovor.
But you have to promise me I will be safe.
Ale musíte mi slíbit, že budu v bezpečí.
Sometimes you have to choose between love and talent.
Někdy si musíš vybrat mezi láskou a talentem.
Sometimes you have to turn your head and look the otherway.
Někdy se musíte otočit a dívat jinam.
The things you have to do for relatives.
Některý věci se musí pro rodinu udělat.
You have to be thinking outside the box.
Musíme myslet dopředu.
You have to name it After me!
Musí to nést moje jméno!
Do what you have to, Audrey.
Udělej, co musíš, Audrey.
Now you have to decide who you trust.
Teď se musíš rozhodnout, komu věříš ty.
You have to slow down, get acquainted with the environment.
Musíš na to pomalu, seznámit se s prostředím.
Don't open it unless you have to.
Ale neotvírej je, pokud nemusíš.
At least hear how you have to come back.
Aspoň poslouchej, jak se máš vrátit.
Be cruel if you have to.
Buďte krutý bude-li to nutné.
In our work, you have to.
V našem povolaní ho musíš mít.
All you have to do is bring back the eggs.
Vše co máš udělat, je dovézt vajíčka.
But you have to stall for time. Time?
Ale musíte získat čas.
So you have to choose between me and GEORGE.
Takže si musíš vybrat mezi mnou a GEORGEm.
Here you have to learn to obey and that's all.
Tady se musíte naučit poslouchat a tím to hasne.
You have to what?
Co se musí?
You have to taste everything.
Všechno musíme ochutnat.
Yeah, well, you have to, don't you?
Jasně, no, musí, ne?
Do what you have to my son.
Udělej co musíš, můj synu.

Results: 1756, Time: 0.0153

EXAMPLES
Examples
SYNONYMS
NEARBY TRANSLATIONS

"You have to" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More