YOU HAVE TO START IN CZECH

How to say you have to start in Czech

S Synonyms

Results: 48, Time: 0.0762

musíš začít (17) musíte začít (8) muset začít (5) měl začít (2)

Examples of using You Have To Start in a sentence and their translations

This is when the game changes when you have to start making really hard decisions.
Hra se začíná měnit, musíš začít dělat těžká rozhodnutí.
I think you have to start by calling me dina.
Takže bys mi měl začít říkat dino.
Donna, you have to start dating, or you're gonna look pathetic.
Donno, musíš začít s někým chodit nebo začneš vypadat jak zoufalec.
But there comes a time when you have to start being for things as well.
Ale přišel čas, kdy musíš začít být také pro.

I mean, you have to start thinking about your future, sami.
Myslím, že bys měl začít přemýšlet o své budoucnosti, sami.
You have to start living the life of the person you want to be.
Musíte začít žít tak, jak vy chcete.
When it does... that's when you have to start worrying about yourself.
Pokud ano, tak se budeš muset začít strachovat sama o sebe.
But sometimes, you have to start at the bottom.
Někdy ale musíš začít úplně odspodu.
You have to start now.
musíte začít.
Because you have to start cooking dinner.
Protože musíš začít vařit večeři.
But you have to start dating first, right?
Napřed spolu musíte začít chodit.
You have to start small... to get that far.
Budete muset začít odspodu, abyste se dostal dál.
Now, look, you have to start thinking logically.
Podívej, musíš začít uvažovat logicky.
You have to start out subtle, but direct.
Musíte začít jemně, ale důrazně.
You have to start on the ceiling.
Budete muset začít stropem.
What's going to be complicated is when you have to start telling people.
Komplikace přijdou teprve, až to budeš muset začít lidem říkat.
And then you have to start from the beginning, so what do you do?
A tak musíš začít od začátku, takže, co uděláš?
But you have to start being more honest.
Ale musíš začít být víc upřímnější.
You have to start thinking about more than just yourself.
Connore, musíš začít brát v potaz víc než jen sám sebe.
Luisa, you have to start thinking about marriage.
Luiso, musíš začít myslet na vdávání.
You hit one, you have to start all over again.
Dostaneš se do jedné, a musíš začít odznova.
We will find you a new school, but you have to start going tomorrow.
Najdeme jinou školu, ale musíš začít chodit zítra.
If it's her age, you have to start with her.
Jestli je jí tolik, musíš začít u ní.
To speak about our cuisine, you have to start with the spices.
Pokud chce někdo mluvit o kuchyni konstantinopole, musí začít u koření.
Unh! okay, well, maybe that means that you have to start wearing--.
No možná to znamená, že bys měla začít nosit.
Because you're gay, and you have to start behaving' like it.
Protože jsi lesbička a taky by jsi se tak měla začít chovat.
You have to start making plans.
Musíš začít plánovat.
Well you have to start somewhere. well,
No, někde jsem začít musel.
You have to start all over again?
Musíš začít zase úplně od znova?
You have to start working.
Musíš začít pracovat.

Results: 48, Time: 0.0762

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"You have to start" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More