YOU KILLED YOUR MOTHER IN CZECH

How to say you killed your mother in Czech

Results: 13, Time: 0.0557

zabil jsi svou matku (2)

Examples of using You Killed Your Mother in a sentence and their translations

You killed your mother.
Zabil jsi svou matku.
You killed your mother and you killed ray.
Zabil jsi svou matku, zabil jsi i raye.
My aunt believes you killed your mother.
Má teta si myslí, že jsi zabil svou matku.
I don't think you killed your mother.
Nemyslím si, že jsi zabila svou matku.

You know you killed your mother, don't you?
Víš, žes zabila svou matku?
Just like you killed your mother and your sister.
Jako jsi ty zabil svou matku a sestru.
Do you think this eating has to do with thinking you killed your mother?
Souvisí to nutkavé přejídání s pocitem, že jste zabil matku?
Do you think this compulsive eating has to do with thinking you killed your mother?
Souvisí to nutkavé přejídání s pocitem, že jste zabil matku?
You killed your mother and you killed your father.
Zabil jsi mámu i tátu.
You killed your mother and father?
Tys zabila svou matku a otce?
That means you killed your mother!
Vy jste zabila svoji matku!
Mulligan's aunt thinks you killed your mother.
Mulliganova teta si myslí, že jsem matku zabil.
Now that's how you kill your mother.
Takhle se zabíjí vlastní matka.

Results: 13, Time: 0.0557

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More