YOU REALLY WANT TO GO IN CZECH

How to say you really want to go in Czech

Results: 26, Time: 0.0504

Examples of using You Really Want To Go in a sentence and their translations

Be that as it may, you really want to go up against bo?
Ať je to jakkoli, opravdu chceš jít proti boovi?
You really want to go, don't you?
Vždyť ty tam vážně chceš jít, ne?
You really want to go inside?
Opravdu chceš jít dovnitř?
You really want to go out in the middle of the night for jerky?
Vážně chceš jít o půlnoci na sušený hovězí?

You really want to go to the pool?
Opravdu chceš jít do bazénu? ani ne.
You really want to go dancing, kathy?
Vážně chceš jít tancovat, cathy? já nevím.
You really want to go to california, arch?
Opravdu chceš jít do kalifornie, archi?
Jay, if you really want to go and--.
Jayi, jestli tam opravdu chceš jít.
You really want to go to hawaii?
Opravdu chceš jít na hawaii?
If you really want to go, i won't force you to stay.
Jestli opravdu chcete jít, nebudu vás nutit tady zůstat.
If you really want to go.
If you really want to go, take it.
Pokud chceš vážně jít, vem si ho.
And if you really want to go home, i will do it right now.
A jestli chceš jít vážně domů, hned tě odvezu.
You really want to go after someone that stricken with grief?
Vážně chcete jít po někom, kdo je sklíčený smutkem?
You really want to go home?
Ty chceš jít vážně domů?
You really want to go to war with albania?
Vy doopravdy chcete jít do války s albánií?
You really want to go down this road?
Vážně chceš s tímhle začínat?
You really want to go to that fancy school, don't you?
Ty chceš opravdu chodit do té nóbl školy?
You really want to go to the coast, don't you?
Opravdu chceš jet k pobřeží, archi?
You really want to go to summer school?
Ty chceš jít opravdu do letní školy?
You really want to go swimming.
Já myslím, že se chceš jít koupat.
You really want to go?
Opravdu chceš jet?
You really want to go back to school, listen to ms. becker drone on about cosines?
Vážně chceš jít zpátky do školy a poslouchat beckerovo tlachání o goniometrii?
Because the guy you really want to go home with went home with somebody else.
Protože ten chlap, se kterým opravdu chcete jít domů, šel domů s někým jiným.
Are you saying this because it's the right thing... or because you really want to go?
Říkáš mi to proto, že je to správná věc... anebo proto, že chceš velmi jet?
I thought you really wanted to go.
Myslel jsem, že opravdu chcete jet.

Results: 26, Time: 0.0504

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"You really want to go" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More