ABLE TO FIND IN DANISH

Translation of Able to find in Danish

Results: 634, Time: 0.0514

Examples of using Able to find in a sentence and their translations

I haven't been able to find out how these guys know each other.
Jeg har ikke kunne finde ud af hvordan disse fyre kender hinanden.
We were able to find a balance.
Vi kunne finde en balance.
I was able to find out something else about cole.
Jeg var i stand til at finde ud af nogen andet om cole.
You may also be able to find additional translations there.
Der har du også mulighed for at finde yderligere oversættelser.
In this case, a-star was able to find the lowest-cost path.
I dette tilfælde varA* altså i stand til at finde stien med den laveste omkostning.
We should be able to find a joint solution before then.
Vi bør kunne finde en fælles løsning inden da.
But they must be first able to find them.
Men de skal først være i stand til at finde dem.
Then we should be able to find a ship they won't miss.
Så burde vi kunne finde et skib de ikke vil savne.
I haven't been able to find her, like, all summer.
Jeg har ikke kunnet finde hende hele sommeren.
You are also able to find it on our website on the specific product page.
Du har også mulighed for at finde det på vores hjemmeside.
We have not yet been able to find a solution.
Vi har endnu ikke været i stand til at finde en løsning.
I hope i will be able to find a berth somewhere.
Jeg håber jeg kan finde en køje.
We haven't been able to find a suitable candidate yet.
Vi har endnu ikke kunnet finde den rigtige kandidat.
You be able to find Gerber's place again?
Vil du kunne finde gerbers sted igen?
I have been able to find nothing positive in the danish news media!
Intet positivt har jeg kunnet finde i den danske presse!
It means i might be able to find someone to do your dirty work.
Det betyder jeg måske kan finde en der kan lave dit beskidte arbejde.
Everyone are able to find a bingo game of their liking!
Alle er i stand til at finde et bingo spil af deres smag!
I will always be able to find and save you.
Jeg vil altid kunne finde og redde dig.
I haven't been able to find work in days.
Jeg har ikke kunnet finde job i dagevis.
We hope you will be able to find and play that game which you love.
Vi håber du vil kunne finde og spille dette spil som du elsker.
I was able to find your address in the phone book.
Jeg var i stand til at finde din adresse i telefonbogen.
We hope that we shall be able to find a solution to this for the second reading.
Vi håber at vi kan finde en løsning herpå inden andenbehandlingen.
I just haven't been able to find the right thing.
Jeg har bare ikke kunne finde den rette ting.
This means you will always be able to find support when needed.
Det betyder at du altid kan finde hjælp når det er nødvendigt.
Has not yet been able to find a good answer.
C har ikke kunnet finde nogen godt svar.
Hopefully, you will be able to find one that fits your needs.
Forhåbentlig vil du være i stand til at finde en der passer til dine behov.
They must be able to find us.
De må kunne finde os.
I think the tok'ra should be able to find a nice planet for you.
Jeg tror attok'raerne kan finde en rar planet til dig.
No. i haven't been able to find her anywhere in vienna.
Jeg har ikke kunnet finde hende i hele wien.
You will be able to find even the external drive of ipod shuffle.
Du vil være i stand til at finde selv den eksterne drev iipod shuffle.

Results: 634, Time: 0.0514

Word by word translation


able
- kunne i stand til formået lykkedes kan
to
- til for med i mod ved af skal over sig om
find
- finde synes opdage nærliggende fund

S Synonyms of "able to find"


could find
might find
could locate
could figure
can discover
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More