ALSO VERY IMPORTANT IN DANISH

Translation of Also very important in Danish

Results: 261, Time: 0.0537

også meget vigtigt ligeledes meget vigtigt også yderst vigtig desuden meget vigtigt også særdeles vigtigt også meget vigtig også meget vigtige

Examples of using Also very important in a sentence and their translations

It is also very important to make the judiciary really independent.
Det er også meget vigtigt at sikre at retsvæsenet er helt uafhængigt.
Stability is also very important.
Stabiliteten er også yderst vigtig.
Accessorizes are also very important.
Accessorizes er også meget vigtigt.
It is also very important to build the institutions of the new iraq.
Det er også meget vigtigt at opbygge institutionerne i det nye irak.
It is also very important that we allocated specific funds for the dairy sector.
Det er desuden meget vigtigt at vi afsætter specifikke midler til mejerisektoren.
The answer to the other question is also very important.
Svaret på det andet spørgsmål er også særdeles vigtigt.
However, it is also very important to make use of time.
Det er dog også meget vigtigt at udnytte tiden.
Food is also very important.
Mad er også meget vigtigt.
This coordination is also very important in the united nations UN.
Denne koordination er også meget vigtig i FN.
Controlling salt intake is also very important for managing the symptoms of Meniere's disease.
Kontrollerende saltindtag er også meget vigtigt for håndtering af symptomerne på menières sygdom.
The other agreements is also very important to read and understand.
De øvrige aftaler er også meget vigtige for at læse og forstå.
The labelling is also very important.
Mærkningen er også meget vigtig.
It is also very important that you do not download unreliable applications.
Det er også meget vigtigt at du ikke hente upålidelige programmer.
It is also very important to us and to our security.
Den er også meget vigtig for os og for vores sikkerhed.
Efforts to ensure health and safety in the workplace are also very important.
Bestræbelserne på at garantere sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er også meget vigtige.
It is also very important to use the potential of older people in the labour market.
Det er også meget vigtigt at udnytte de ældres potentiale på arbejdsmarkedet.
An approved helmet with hearing protectors and visor is also very important.
En godkendt hjelm med høreværn og visir er også meget vigtig.
This is also very important if we want to speak about quality jobs.
Det er også meget vigtigt hvis vi vil tale om kvalitetsjob.
Good lighting is also very important.
En god belysning er også meget vigtig.
That is also very important.
Det er også meget vigtigt.
The new definition of objective 2 is also very important.
Den nye mål2-definition er naturligvis også meget vigtig.
The ratio of the paper with water is also very important.
Forholdet af papiret med vand er også meget vigtigt.
Lifelong learning is also very important.
Livslang læring er også meget vigtig.
Also very important to us is the role of the public, i.e. transparency.
Offentlighedens rolle gennemsigtigheden er ligeledes meget vigtig for os.
Now, it's also very important to praise your child's movement.
Nu det er osse meget vigtigt at rose jeres barns bevægelser.
It is also very important to make drivers aware of their own responsibility.
Det er ligeledes særdeles væsentligt at førerne gøres bevidste om deres eget ansvar.
Physical activity is also very important for maintaining strong bones.
Fysisk aktivitet har også stor betydning for at opretholde knoglernes styrke.
It is also very important for each individual member state.
Det er også vigtigt for de enkelte medlemsstater.
It is also very important to ensure the effective implementation of environmental regulations.
Det er endvidere uhyre vigtigt at sikre effektiv gennemførelse af miljølovgivningen.
The ratio of the paper with water is also very important.
Forholdet af papiret med vand er ogs㥠meget vigtigt.

Results: 261, Time: 0.0537

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More