ASSOCIATED WITH SOME IN DANISH

How to say associated with some in Danish

S Synonyms

Results: 20, Time: 0.1955

forbundet med nogle (9)

Examples of using Associated With Some in a sentence and their translations

Their name is associated with some of the worldís best-selling shoes.
Deres navn er forbundet med nogle af verdens mest solgte sko.
Luminous phenomena have been associated with some succubus encounters.
Lysende fænomener er blevet forbundet med noglesuccubus-møder.
I have been associated with some of the most prestigious financial institutions in this country.
Jeg har varet tilknyttet nogle af landets kendteste finanshuse.
Their name is associated with some of the world's best-selling shoes. the logo on their brand can be associated with many outstanding sportsmen and women globally.
Deres navn er forbundet med nogle af verdens mest solgte sko. logoet på deres mærke kan være forbundet med mange fremragende sportsfolk globalt.

The seemingly harmless search engine is associated with some other obtrusive browser hijackers such as aartemis. co and qone8.com.
Den tilsyneladende harmløse søgemaskine er forbundet med nogle andre påtrængende browser hijackers såsomaartemis.co ogqone8.com.
The ribbon design delivers classic warmth and atmospheric sound, associated with some of the most well-known recordings on the planet.
Ribbon design leverer klassisk varme og atmosfærisk lyd forbundet med nogle af de mest kendte optagelser på planeten.
The characters"forever spring" are also associated with some other southern chinese martial arts, including jee shim weng chun and white crane weng chun.
Tegnene evigt forår er også forbundet med nogle andre sydlige kinesiske kampsport herunder jee shim weng chun og white crane weng chun.
Their name is associated with some of the world's best-selling shoes adidas nmd mens. the logo on their brand can
Deres navn er forbundet med nogle af verdens mest solgte sko adidasyeezy boost tilbud. logoet på deres mærke kan være
This might happen very quickly because it is enough to click on the ad associated with some kind of corrupted website.
Dette kan ske meget hurtigt fordi det er nok til at klikke på annoncen forbundet med nogle slags beskadiget hjemmeside.
There's a psychotic disorder associated with some drug abuse,..... where the abuser has delusions that insects are infesting their epidermis.
Der findes en psykose i forbindelse med visse stoffer hvor misbrugeren har vrangforestillinger om at insekter inficerer huden.
This improvement in PFS and response rate is only associated with some additional, readily manageable toxicity, resulting in a favourable risk benefit profile.
Forbedringen i progressionsfri overlevelse PFS og responsraten er kun forbundet med en vis yderligere let kontrollerbar toksicitet hvilket giver et gunstigtrisk/benefit- forhold.
Today ibanez are associated with some of the best guitar players in the world and widely used by rock and metal guitarists.
I dag er ibanez knyttet til nogle af de bedste guitar spillere i verden og almindeligt anvendt af rock og metal guitarister.
It is worth stressing that the above are modelled products which are associated with some uncertainty.
Det skal understreges at ovenstående er modellerede produkter som er forbundet med en vis usikkerhed.
Another name it is also associated with it is called prefs secure which is believed to be associated with some sort of security preferences.
Et andet navn det er også forbundet med det kaldes prefs sikker som menes at være forbundet med en vis form for sikkerhedsindstillinger.
It is reported to be associated with some websites and many users tend to believe that it is a false
Det er rapporteret at være forbundet med nogle hjemmesider og mange brugere har en tendens til at tro at det
It is worth stressing that the above are modelled products which are associated with some uncertainty. it is difficult to determine which model system
Det skal understreges at ovenstående er modellerede produkter som er forbundet med en vis usikkerhed. det er svært at vurdere hvilket modelsystem der
the absence of some underlying lung disease) or secondary meaning it is associated with some type of underlying lung disease.
i fravær af nogle underliggende lungesygdom eller sekundær hvilket betyder at det er forbundet med en vis form for underliggende lungesygdom.
in aggressive close-range combat. the characters"forever spring" are also associated with some other southern chinese martial arts, including jee shim weng
sig i aggressivtæt-range kamp. tegnene evigt forår er også forbundet med nogle andre sydlige kinesiske kampsport herunder jee shim weng chun og white crane weng chun.
One of the challenges associated with some sources of renewable power, such as solar and wind, is that they generate
En af udfordringerne i forbindelse med nogle kilder til vedvarende energi såsom sol og vind er at de genererer forskellige niveauer
We're associating with some very unsavory characters.
Vi har forbindelse med nogle meget usmagelige mennesker.

Results: 20, Time: 0.1955

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "associated with some"


"Associated with some" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More