AT THE ACADEMY IN DANISH

Translation of At The Academy in Danish

S Synonyms

Results: 597, Time: 0.0524

ved DJM (174) på akademiet (118) på DJM (80) ved det jyske musikkonservatorium (34) på konservatoriet (28) ved akademiet (19) ved konservatoriet (18) på politiskolen (12) på skolen (11) på kunstakademiet (6) DJM (6) på academy (6) akademiet (5) ved kunstakademiet (4) konservatoriets (3)

Examples of using At The Academy in a sentence and their translations

Emir bosnjak teaches accordion at the academy and has himself a bosnian background.
Emir bosnjak underviser i accordion ved DJM og har selv en bosnisk baggrund.
Everything you learned at the academy is bullshit.
Alt hvad du lærte på akademiet er noget fis.
Composer student at the academy allan grave madsen is one of the six composers.
Komponiststuderende ved DJM allan gravgaard madsen er en af de seks komponister.
Bangsø is studying in the soloist class at the academy by associate professor frederik munk larsen.
Bangsø studerer i solistklassen på DJM hos lektor frederik munk larsen.

You had more friends at the academy than you realised.
Du havde flere venner på akademiet end du er klar over.
One of the composers, lasse D. hansen, is a student at the academy.
En af komponisterne lasseD. hansen er studerende ved DJM.
At the academy boris kertsman is student under prof. kristian stenstrup.
På DJM er boris kertsman studerende hos prof. kristian stenstrup.
The words are regarding guitarist jakob bangsø, studying in the soloist class at the academy.
Ordene gælder guitaristen jakob bangsø som studerer i solistklassen ved DJM.
In connection with the appointment, organ professor at the academy ulrik spang-hanssen says.
I forbindelse med udnævnelsen udtaler orgelprofessor ved det jyske musikkonservatorium ulrikspang-hanssen.
At the academy for Perry's promotion ceremony.
På akademiet til perrys forfremmelses ceremoni.
The students at the academy had it tough.
De studerende på akademiet havde det svært.
In 2014 he was appointed honorary professor at the academy.
I 2014 blev han udnævnt som adjungeret professor ved DJM.
For a long period, claus byrith was employed at the academy as sound engineer.
Claus byrith var i en lang årrække ansat ved det jyske musikkonservatorium som lydtekniker.
One of them is lil lacy, studying rhythmic composition at the academy.
En af dem er lil lacy der studerer rytmisk komposition på DJM.
LMS: quality at the academy.
LMS: kvalitet på konservatoriet!
On 22 may 1839 weierstrass enrolled at the academy in münster.
Den 22 mai 1839 weierstrass indskrevet ved akademiet i münster.
It takes place in the room 222 at the academy in aarhus concert hall.
Den finder sted i lok. 222 på konservatoriet i musikhuset aarhus.
Niels rønsholdt teaches composition at the academy.
Niels rønsholdt underviser i komposition ved DJM.
We were at the academy together.
Vi var på akademiet sammen.
The AM programme is offered at bmus and mmus level at the academy.
AM udbydes som både bachelor og kandidat på DJM.
The recording is from Bangsø's debut concert at the academy in april.
Optagelsen er fra bangsøs debutkoncert på DJM i april måned.
No spring dances at the academy?
Ingenforårs-bal på akademiet?
You have not changed since our days at the academy.
Du har ikke ændret siden vores dage ved akademiet.
I have seen you at the academy.
Jeg har bare set dig på konservatoriet.
At the academy, we were told that we work for god.
På politiskolen fik vi at vide at vi arbejdede for gud.
Last year the prize went to jacob buchanan, also a lecturer at the academy.
Sidst år gik prisen til jacob buchanan ligeledes timelærer ved DJM.
We graduated more women at the academy last year than ever before.
Flere kvinder bestod på akademiet sidste år end nogensinde før.
How about you, Hightower? what are you doing at the academy?
Hvorfor går du på skolen hightower?
Several of the winners at this year's awards has a recent history at the academy.
Flere af vinderne ved årets prisuddeling har en nylig fortid på DJM.
Why are you at the Academy?
Hvorfor går du på konservatoriet?

Results: 597, Time: 0.0524

Word by word translation


academy
- akademi academy DJM konservatoriet det jyske musikkonservatorium

S Synonyms of "at the academy"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More