BELARUS IN DANISH

How to say belarus in Danish

S Synonyms

Results: 3620, Time: 0.093

Examples of using Belarus in a sentence and their translations

And belarus has already been a neighbour of the EU for half a year.
Og belarus har allerede været nabo til EU i et halvt år.
Belarus has a responsibility to safeguard its citizens' human rights and respect them.
Hviderusland har et ansvar for at sikre borgernes menneskerettigheder og at de overholdes.
Lithuania and Belarus' other neighbours have specific plans.
Litauen og belarus andre naboer har særlige planer.
The people of belarus yearn to take their place in the new europe.
Den belarussiske befolkning længes efter at indtage sin plads i det nye europa.

Belarus- page 2- tv online.
Belarus side 2 tv online.
Belarus keeps on violating all fundamental rights and civil liberties.
Hviderusland bliver ved med at overtræde alle grundlæggende rettigheder og civile frihedsrettigheder.
The arrest of political opponents in belarus violates all these basic freedoms.
Anholdelsen af politiske modstandere i belarus krænker alle disse grundlæggende friheder.
The economic crisis in belarus is the best time for change.
Den økonomiske krise i hviderusland er det bedste tidspunkt for forandring.
We should also support civil society in belarus in establishing the democracy they want.
Vi bør især støtte det belarussiske civilsamfund i at gennemføre deres demokratiske idéer.
The president of belarus has also curtailed press freedom and freedom of expression.
Desuden har den belarussiske præsident begrænset pressefriheden og ytringsfriheden.
I know both the belarus people and president lukashenko very well.
Jeg kender godt det belarussiske folk og deres præsident lukasjenko.
Ministers decided that these concerns should be conveyed to the belarus authorities.
Ministrene besluttede at dette skulle formidles til de belarussiske myndigheder.
Rent a car in belarus with a 70% discount- cars scanner.
Lej en bil i hviderusland med en 70% rabatcars-scanner.
However, belarus has resisted any attempts at dialogue.
Belarus har imidlertid modsat sig ethvert forsøg på dialog.
Russia- belarus- poland- european Union: gas pipeline2.
Rusland hviderusland polen den europæiske union: gastransmissionsnet2.
Belarus has also been mentioned.
Belarus har ligeledes været nævnt.
Seven percent passed the further- to this belarus company.
Syv procent sendes videre til det hviderussiske firma.
Death penalty in belarus, in particular, the case of dmitry konovalov and vladislav kovalev.
Dødsstraf i hviderusland især sagen om dzmitry kanavalau og uladzislau kavalyou.
In belarus, however, it is hindered.
Men i belarus forhindrer den det.
Player“amstdam” from the belarus took the first prize of $100.
Player amstdam fra hviderusland tog førstepræmien på$ 100.
Point 1.4.65 european union statement on Belarus: bull.
Den europæiske unions erklæring om belarusbull. 41997 punkt 1.4.6.
Today, in belarus, we support civil society.
I dag støtter vi civilsamfundet i belarus.
Mexican woman and sex dating in belarus.
Mexicansk kvinde og sex dating i hviderusland.
We regularly discuss with russia the situation in belarus.
Vi drøfter regelmæssigt situationen i belarus med rusland.
Russia-european union three routes: via ukraine, belarus and scandinavia.
Rusland-den europæiske union tre rørføringer: overukraine hviderusland og skandinavien.
BBH acquires brewery in belarus.
BBH køber bryggeri i hviderusland.
Review by: vladimir belarus.
Anmeldelse af: vladimir belarus.
Subject: process and outcome of local elections in belarus.
Om: forløbet og resultaterne af lokalvalgene i belarus.
We also got the logs from the server in belarus.
Vi fik også logs fra serveren i hviderusland.
Humanitarian aid for the people of ukraine and belarus.
Humanitærhjælp til befolkningen i ukraine og belarus.

Results: 3620, Time: 0.093

SYNONYMS

S Synonyms of "belarus"


belorussia
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More