CAN FEEL SOMETHING IN DANISH

How to say can feel something in Danish

Results: 11, Time: 0.0629

Examples of using Can Feel Something in a sentence and their translations

If they can feel something, why can't I?
Hvis de kan føle noget hvorfor kan jeg så ikke?
I can feel something.
Jeg kan føle noget.
L can feel something soft.
Jeg kan mærke noget blødt.
I can feel something.
Jeg kan mærke noget.

Well, it's nice to know you can feel something.
Nå det er da rart at vide at du kan føle noget.
So, now I'm the one behaving irrationally so that i can feel something?
Så nu opfører jeg mig irrationelt så jeg kan føle noget?
Say, if you can feel something.
Sig til hvis du kan mærke noget.
But you could feel something... a weight, an invisible weight.
Men du kunne føle noget... en vægt et usynligt vægt.
I could feel something was coming.
Jeg kunne mærke noget nærme sig.
I thought i could feel something.
Jeg syntes jeg kunne mærke noget.
Okay, surrender to the experience and he could feel something,'pheeew' moving like, you know,'Oh!
Okay overgiv dig til oplevelsen og du kunne føle noget mooji laver en lyd ligesom vinden der bevæger sig ligesom åh!

Results: 11, Time: 0.0629

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More