CAN NEVER COME IN DANISH

How to say can never come in Danish

S Synonyms

Results: 20, Time: 0.0872

Examples of using Can Never Come in a sentence and their translations

They can never come home.
De kan aldrig komme hjem.
He can never come back.-Never meet our son or me.
Han kan ikke komme tilbage og møde vores søn eller mig så længe i.
You can never come back from that.
Du kan aldrig komme tilbage fra det.
You can never come back.
Du kan aldrig komme tilbage.

Your sister and her husband can never come here again.
Din søster og hendes mand kan ikke komme her mere.
War can never come too soon.
Krig kan aldrig komme for tidlig.
Whoever moves the island can never come back.
Hvem der end flytter øen kan aldrig komme tilbage.
Does that mean, with the stone gone, that voldemort can never come back?
Vil det sige at voldemort aldrig kan komme tilbage?
It can never come to anything.
Det kan aldrig blive til noget.
Your job is to tell the rest of your people they can never come here.
Din opgave er at fortælle folk at de aldrig må komme her.
David, she can never come home because 2000 years have passed and she is no longer living.
David... hun kan aldrig komme hjem for der er gået to tusind år og hun er ikke længere i live.
We can never come back to parliament and report on what has happened with our taxpayers' money.
Vi kan aldrig komme tilbage til parlamentet og aflægge beretning om hvad der er sket med vores skatteyderes penge.
It can be a comfort to see the broken, bloated corpse of a monster and know it can never come back.
Det kan være trøstende at se et monsters lig. det kan ikke komme tilbage.
See, they can never come together without an operation to sever the tissue, and i can tell you right now
Se de kan aldrig nå sammen uden en operation til at bryde det væv og jeg kan fortælle dig nu
Your job is to tell the rest of your people they can never come here.
Dit job er at fortælle resten af dine folk at de aldrig må komme her.
spiritual ignorance falls away of its own accord and can never come back to him again...3.2.9.63, Excerpt• mail • Listen 18
falder den spirituelle uvidenhed væk af sig selv og kan aldrig kommetilbage.3.2.9.63 uddrag• mail 18 sep 2016∫fordi den korte vej er
Such a world could never come to exist in physical matter, if it did not previously exist in spiritual matter.
En sådan verden ville aldrig kunne komme til at eksistere i fysisk materie hvis ikke den først eksisterede i åndelig materie.
But zeus and hera wept- ooh, ooh, ooh because their son could never come home.
Men zeus og hera græd for deres søn ku ikke komme hjem.
Maybe i just convinced myself i hated it because i knew i could never come back.
Måske har jeg bare overbevist mig selv om jeg hadede det fordi jeg vidste jeg aldrig kunne komme tilbage.
Such a world could never come to exist in physical matter, if it did not previously exist in spiritual matter.
En sådan verden ville aldrig kunne komme til at eksistere i fysisk materie hvis ikke den først eksisterede i åndeligmaterie.det

Results: 20, Time: 0.0872

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "can never come"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More