CONCLUSIONS OF THE EDINBURGH EUROPEAN COUNCIL IN DANISH

How to say conclusions of the edinburgh european council in Danish

Results: 11, Time: 0.2345

konklusionerne fra det europæiske råd i edinburgh (6)

Examples of using Conclusions Of The Edinburgh European Council in a sentence and their translations

The conclusions of the edinburgh european council.
Konklusionerne fra det europæiske råd i edinburgh.
References: conclusions of the edinburgh european Council: bull.
Referencer: konklusioner fra det europæiske råd i edinburgh:ef-bull. 12-1992 punkt 1.30.
Reference: conclusions of the edinburgh european Council: bull.
Reference: konklusioner fra det europæiske råd i edinburgh:bull.
Table 5(M.7.13) shows the conclusions of the edinburgh european council concerning the financial forecasts for structural operations.
Tabel 5* 4.7.13. omfatter konklusionerne fra det europæiske råd i edinburgh om de finansielle overslag for strukturaktionerne.

The commission, taking note of the conclusions of the edinburgh european council, adopted a revised proposal for a regulation establishing a cohesion fund.
Kommissionen har taget konklusionerne fra det europæiske råd i edinburgh til efterretning og vedtaget et ændret forslag til forordning om den europæiske samhørighedsfond. fond.
Conclusions of the edinburgh european council on transparency and implementation of the birmingham declaration 12 december 1992.
Konklusionerne fra det europæiske råd i edinburgh om åbenhed og om gennemførelse afbirmingham-erklæringen 12. december 1992.
Conclusions of the edinburgh european council on transparency and implementation of the birmingham declaration 12 december 1992.
III konklusionerne fra det europæiske råd i edinburgh om åbenhed og om gennemførelse afbirmingham-erklæringen 12. december 1992 a.
It did not consider it possible to copy Parliament's approach and anticipate the results of the discussions under way in the context of the delors II package and in particular the conclusions of the edinburgh european council.
Det fandt det ikke muligt at følgeeuropa-parlamentets indstilling og foregribe resultatet af de igangværende forhandlinger i forbindelse med delorsil-pakken navnlig konklusionerne fra det europæiske råd i edinburgh.
The institutions nole that, in accordance with the conclusions of the edinburgh european council, the commission has proposed a decision on own resources
Institutionerne tager til efterretning at kommissionen i overensstemmelse med konklusionerne på det europæiske råd i edinburgh har fremsat for slag til en afgørelse om egne
The institutions note that, in accordance with the conclusions of the edinburgh european council, the commission has proposed a decision on own resources
Institulionerne tager til efterretning at kommissionen i overensstemmelse med konklusionerne på det europæiske råd i edinburgh har fremsat for slag til en afgørelse om egne
The institutions note that, in accordance with the conclusions of the edinburgh european council, the commission has proposed a decision on own resources
Institutionerne tager til efterretning at kommissionen i overensstemmelse med konklusionerne på det europæiske råd i edinburgh har fremsat forslag til en afgørelse om egne indtægter

Results: 11, Time: 0.2345

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More