FROM RECOVERING FILES IN DANISH

How to say from recovering files in Danish

Results: 11, Time: 0.2179

fra at inddrive filer (8)

Examples of using From Recovering Files in a sentence and their translations

Apart from recovering files from the NTFS partition, this tool also allows you to regain files from lost or deleted FAT 16, FAT 32, NTFS 5 partitions.
Bortset fra at inddrive filer frantfs-partition dette værktøj også gør det muligt at genvinde filer fra tabt eller slettet FAT 16 FAT 32 NTFS5-partitioner.
Apart from recovering files from EMTEC card, it supports other popular brands like sony, kingston, transcend, sandisk, toshiba and so on.
Bortset fra at inddrive filer fra EMTEC kort understøtter andre populære mærker som sony kingston transcend sandisk toshiba og så videre.
Apart from recovering files from phone memory card, it has ability to recover files internal storage memory of micromax canvas 2 cell phone.
Bortset fra at inddrive filer fra telefonens hukommelseskort det har evnen til at gendanne filer interne lager hukommelse på micromax canvas 2 mobiltelefon.
Used to prevent""prying eyes"" from recovering files you have deleted. internet explorer blaster- view and erase individual cookies in your browser.
Bruges til at forhindre nysgerrige øjne fra gendannelse af filer du har slettet internet explorer blaster.

Apart from recovering files that are deleted using the terminal, you can also rescue the data that got deleted after
Bortset fra at inddrive filer der er slettet ved hjælp af terminal kan du også redde de data der blev slettet
Apart from recovering files from samsung spinpoint internal hard drive, you can make use of this professional toolkit to get
Bortset fra at inddrive filer fra samsung spinpoint intern harddisk kan du gøre brug af denne professionelle værktøjskasse til at komme
as music, pictures, documents, videos and many more. apart from recovering files from the above mentioned scenario it also recovers files which were.
såsom musik billeder dokumenter videoer og mange flere. bortset fra at inddrive filer fra ovennævnte scenario er det også genopretter filer som var.
retrieval process without getting stuck at any place. apart from recovering files that are deleted using the terminal, you can also
proces uden at blive stukket på ethvert sted. bortset fra at inddrive filer der er slettet ved hjælp af terminal kan du
Apart from recovering files WD external hard drive, the user can also rescue missing files from lacie, seagate, iomega, buffalo
Bortset fra at inddrive filer WD ekstern harddisk kan brugeren også redde manglende filer fra lacie seagate iomega buffalo og andre
transcend, kingston, lacie, quantum, etc on windows OS. apart from recovering files, the user can create disk images of any external
transcend kingston lacie quantum etc på windows OS. bortset fra at inddrive filer kan brugeren oprette diskbilleder af enhver ekstern lagring drev
that will allow you to find the specific file from recovered files by utilizing its unique signatures and you can preview recovered media files before restoring.
som vil tillade dig at finde den specifikke fil fra gendannede filer ved at udnytte sine unikke signaturer og du kan

Results: 11, Time: 0.2179

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More