I AM CONCERNED IN DANISH

Translation of I am concerned in Danish

Results: 224, Time: 0.0504

jeg er bekymret over bekymrer mig jeg er bange jeg er foruroliget er jeg optaget jeg er betænkelig mig angår jeg bekymrer

Examples of using I am concerned in a sentence and their translations

I am concerned that cases like the murder of anna politkovskaya are not investigated.
Jeg er bekymret over at sager som mordet på anna politkovskaya ikke efterforskes.
I am concerned by what teal'c has told me of these goa'uld.
Jeg er bekymret over hvadteal'c fortalte om dissegoa'uld.
I am concerned by those comments.
Disse kommentarer bekymrer mig.
I am concerned that the receiver... is being reckless.
Jeg er bange for at modtageren er blevet ubesindig.
I am concerned at the suggestion regarding the definition of hospital care.
Jeg er bekymret over forslaget vedrørende definitionen af hospitalsbehandling.
I am concerned that the modest progress we have achieved may be brought to nought.
Jeg er bange for at de beskedne fremskridt der er opnået bliver ødelagt.
I am concerned over the practice in some member states.
Jeg er foruroliget over visse medlemsstaters praksis.
I am concerned that people change tack so quickly in the second reading.
Jeg er bekymret over at man i den anden lejr så hurtigt kan skifte holdning.
As far as i am concerned mr chirac got all he deserved here.
For så vidt mig angår fik hr. chirac alt hvad han fortjente her.
Hey, i am concerned that detective Cavaliere's moving ahead of forensics on this one.
Jeg er bange for at cavaiiere ikke venter på beviserne.
I am concerned only by the note in the minutes for the czech republic.
Jeg bekymrer mig blot over noten i konklusionerne vedrørende den tjekkiske republik.
I am concerned for the safety of all my men, general.
Jeg bekymrer mig om alle mine mænd.
No. but i am concerned about our national security.
Nej men jeg bekymrer mig om vores nationale sikkerhed.
Sir, i am concerned about the safety of my command.
Jeg bekymrer mig om mine mænds sikkerhed.
Nevertheless, i am concerned that those citizens may not be receiving enough information.
Alligevel er jeg bekymret over at borgerne måske ikke modtager tilstrækkelig information.
For example, i am concerned at the announced intervention of EU parties in domestic matters.
Eks. er jeg bekymret overeu-partiernes bebudede indgreb i nationale anliggender.
But it's you i am concerned for.
Det er dig jeg er bekymret for.
I am concerned for the families.
Jeg er bekymret for familierne.
But now i am concerned beyond that.
Men nu er jeg bekymret over dette.
I am concerned that information about this facility could fall into the wrong hands.
Jeg er bekymret for at oplysninger om dette anlæg kunne falde i forkerte hænder.
I am concerned for my padawan.
Jeg er bekymret for min padawan.
I am concerned, but i hope i am also mistaken.
Det bekymrer mig men jeg håber også jeg tager fejl.
I am concerned and i will give you more details.
Jeg er bekymret og jeg vil give dig flere detaljer.
But i am concerned with how she's doing socially.
Men jeg er bekymret for hvordan det går hende socialt.
I am concerned for your safety. Adriana!
Jeg er bekymret for din sikkerhed adriana!
I am concerned that the treaty of lisbon is not being put into effect.
Jeg er bekymret over at lissabontraktaten ikke gennemføres.
I am concerned, do open.
Jeg er bekymret. kom nu.
I am concerned that my training efforts will fail.
Jeg er bekymret for at min dressur vil fejle.
I am concerned that we are going to be protective of the european shoe industry.
Jeg frygter at vi begynder at beskytte den europæiske skotøjsindustri.
I am concerned, detective.
Jeg er bekymret kriminalbetjent.

Results: 224, Time: 0.0504

Word by word translation


am
- er har bliver kommer skal
concerned
- den pågældende de berørte bekymret den paagaeldende vedrørte

S Synonyms of "i am concerned"


i'm scared
i'm afraid
troubles me
bothers me
i'm frightened
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More