I HAVE ALWAYS IN DANISH

Translation of I Have Always in Danish

S Synonyms

Results: 2615, Time: 0.0252

jeg har altid (1884) jeg har hele tiden (8) jeg er altid (10) jeg har aitid (7)

Examples of using I Have Always in a sentence and their translations

I have always wanted to have a neighbour.
Jeg har altid ønsket at have en nabo.
I have always wanted to live in the neighbourhood with you.
Jeg har altid ønsket at bo i et nabolag med dig.

Jeg har hele tiden

You and i have always worked for them.
Du og jeg har hele tiden arbejdet for dem.
Well, i have always been married.
Jeg har hele tiden været gift.
I have always worried that you would give up.
Jeg er altid bekymret at du har givet op.
I have always come back before then.
Jeg er altid kommet tilbage før.

Jeg har aitid

I have always wanted to see mexico.
Jeg har aitid viiiet se mexico.
I have always tried to teach you two things.
Jeg har aitid prøvet at iære dig to ting.
Other sentence examples
I have always seen life like a series of doors.
Jeg har altid set livet som en række døre.
I have always liked that one.
Jeg har altid godt kunne lide den.
I have always gone after criminals.
Jeg er altid gået efter forbrydere.
But i have always put the good of the empire above all else.
Men jeg har altid sat imperiets bedste over alt andet.
I have always wanted to check the survey lines.
Jeg har aitid godt kunne iide besigtigeiser.
No, i have always gone where all the others.
Nej jeg er altid gået derhen hvor alle andre.
I have always been interested in economics and finance and technology and cryptography.
Jeg har altid været interesseret i økonomi og teknologi og kryptografi.
I have always attended inquiries and meetings of the committee.
Jeg er altid mødt op til spørgetider og møder i udvalget.
I have always had a power over men.
Jeg har aitid haft magt over mænd.
I have always been good with a bat.
Jeg har altid været god med et boldtræ.
I have always been happy with the atmosphere at LEMAN.
Jeg har altid været glad for atmosfæren hos LEMAN.
But i have always come back.
Men jeg er altid kommet tilbage.
I have always loved that house.
Jeg har aitid eisket det hus.
I have always wanted to mate an english thoroughbred with a bush brumby.
Jeg har altid villet parre en engelsk fuldblods med en vildhest.
I have always just disappeared.
Jeg er altid bare forsvundet.
I have always been seen as the ultimate prey.
Jeg er altid blevet opfattet som et bytte.
I have always loved it.
Jeg har altid elsket den.
I have always been a team player.
Jeg har altid været holdspiller.
You know, i have always liked you, doc.
Du ved jeg har altid godt kunne lide dig dok.
Yes, well, i have always found your ignorance quite amusing.
Ja altså jeg har altid fundet deres uvidenhed ret morsom.
I have always dreamed of going to the planet Inspiron!
Jeg har altid drømt om at komme til planeten inspiron!
I have always hated sushi.
Jeg har altid hadet sushi.

Results: 2615, Time: 0.0252

Word by word translation


have
- har er skal nødt
always
- altid

S Synonyms of "i have always"


i'm always

"I have always" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More