I HAVE NO IDEA IN DANISH

Translation of I have no idea in Danish

Results: 1036, Time: 0.0679

jeg aner ikke jeg har ingen idé om jeg ved ikke jeg har ingen anelse om jeg har ingen ide om jeg anede ikke
i have no ideai don't knowi don't have a clue
i don't knowi'm not surei'm not
i have no ideai have no clue

Examples of using I have no idea in a sentence and their translations

I have no idea what the long-term effect will be.
Jeg aner ikke hvad langtidsvirkningen er.
I have no idea how the press got hold of it.
Jeg har ingen idé om hvordan pressen fik fat i det.
I have no idea what's inside.
Jeg aner ikke hvad der er derinde.
I have no idea where it's going.
Jeg ved ikke hvor den skal hen.
I have no idea how long i was in the dart.
Jeg aner ikke hvor længe jeg var i darten.
Do you know, i have no idea where they are.
Kender du jeg har ingen idé om hvor de er.
I can't answer that, because i have no idea what you're talking about.
Jeg kan ikke svare for jeg ved ikke hvad du taler om.
I have no idea what I'm gonna wear to the party.
Jeg har ingen idé om hvad jeg mig ville slid til festen.
I have no idea what you're talking about.
Jeg har ingen anelse om hvad du snakker om.
I have no idea what crime i have committed.
Jeg aner ikke hvilken forbrydelse jeg har begået.
I have no idea who she is.
Jeg har ingen idé om hvem hun er.
I have no idea who put that thing in agent Gaad's pen.
Jeg ved ikke hvem der puttede den ting i agent gaads kuglepen.
I have no idea where jack is.
Jeg har ingen anelse om hvor jack er.
I'm sorry. i have no idea what you're talking about.
Beklager men jeg aner ikke hvad du taler om.
I have no idea what that is.
Jeg har ingen ide om hvad det er.
I have no idea how to make it.
Jeg har ingen idé om hvordan den laves.
You know, i have no idea what you just said.
Ved du jeg har ingen anelse om hvad du præcis sagde.
I have no idea who sent it!
Jeg ved ikke hvem der sendte den!
I swear, i have no idea how that.
Jeg sværger jeg anede ikke.
I have no idea who it was.
Jeg aner ikke hvad det var.
I have no idea where cole is.
Jeg har ingen ide om hvor cole er.
I have no idea what this is.
Jeg har ingen ide om hvad det er.
I have no idea where that came from.
Jeg ved ikke hvor det kom fra.
When he talks like that, i have no idea what to say.
Jeg anede ikke hvad jeg skulle sige.
I have no idea who has elena.
Jeg har ingen anelse om hvem der har elena.
I know, but i have no idea what's happening.
Det ved jeg men jeg har ingen idé om hvad der foregår.
I have no idea how ryan is going to find us.
Jeg aner ikke hvordan ryan skal finde os.
No, i have no idea how they ended up in the lake.
Nej jeg har ingen anelse om hvordan de er endt i søen.
I have no idea what happened to metcalf. and that's the truth.
Jeg har ingen ide om hvad der skete med metcalf og det er sandheden.
I have no idea who put that thing in agent Gaad's pen.
Jeg har ingen idé om hvem der har puttet den ting i agent gaads kuglepen.

Results: 1036, Time: 0.0679

See also


i have absolutely no idea
jeg har absolut ingen ide om
i have no idea when
jeg aner ikke hvornår jeg ved ikke hvornår jeg har ingen ide om hvornår jeg har ingen idé om når
is i have no idea
er at jeg ikke aner er så har jeg ingen anelse
i have no idea how i
jeg aner ikke hvordan jeg
i have no idea how he
jeg aner ikke hvordan han
i have no idea where they
jeg aner ikke hvor de jeg har ingen anelse om hvor de jeg har ingen idé om hvor de
i have no idea why i
jeg aner ikke hvorfor jeg
i have no idea where we
jeg aner ikke hvor vi
have no idea what i can
har ingen anelse om hvad jeg kan
i have no idea where i
jeg aner ikke hvor jeg
people have no idea
mennesker har ingen idé om
have no idea what happened
aner ikke hvad der skete

Word by word translation


have
- har er skal nødt
no
- ingen nej ikke
idea
- idé ide tanken ved anelse om

S Synonyms of I have no idea


i'm not sure
i'm not
i don't
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More