I HAVE TO DO IN DANISH

Translation of I Have To Do in Danish

S Synonyms

Results: 500, Time: 0.0702

jeg må gøre (118) jeg skal gøre (92) jeg er nødt til at gøre (46) jeg skal bare (16) jeg skal lave (14) jeg skal ordne (10) jeg bliver nødt til at gøre (8) jeg må lave (5) jeg behøver at gøre (5) jeg behøver bare (4)

Examples of using I Have To Do in a sentence and their translations

I know what i have to do, Trick!
Jeg ved hvad jeg må gøre trick!
Is that right? is that what i have to do?
Er det hvad jeg skal gøre?
I have to do what is right for the army and the territory.
Jeg må gøre det rigtige for hæren og territoriet.
What i have to do after getting my decryption key?
Hvad jeg skal gøre efter at få min dekrypteringsnøgle?

That's what i have to do?
Er det hvad jeg må gøre?
I have to do inventory tonight.
Jeg er nødt til at gøre status i aften.
I have to do this, dear.
Jeg er nødt til at gøre det her søde.
I have to do something about my hair.
Jeg må gøre noget ved mit hår.
All i have to do is follow the sun west, and i will find you.
Jeg skal bare følge solen mod vest så finder jeg dig.
What i have to do, agent brody, is unthinkable.
Hvad jeg skal gøre agent brodyer-... utænkeligt.
I have to do whatever you demand.
Jeg skal gøre hvad du forlanger.
I have to do the final fitting on your disguise.
Jeg skal lave den sidste ændring på din beklædning.
But, bonnie, i have to do something.
Men bonnie jeg er nødt til at gøre noget.
All i have to do is beat him, joe.
Jeg skal bare vinde over ham joe.
I have to do this to... to know what I'm gonna tell them.
Jeg må gøre det her for at vide hvad jeg skal fortælle dem.
All i have to do is kill you.
Alt hvad jeg skal gøre er at dræbe dig.
I have to do this!
Jeg er nødt til at gøre dette!
I have to do something.
Jeg skal ordne noget.
But i have to do the right thing about you.
Men jeg må gøre det rigtige med dig.
If i have to do an LBO, i will, denise.
Hvis jeg skal lave et nødvendigt opkøb så gør jeg det denise.
All i have to do is serve food.
Jeg skal bare servere mad.
And all i have to do is press this little button.
Og alt hvad jeg skal gøre er trykke på denne lille knap.
Look, i have a lot of homework i have to do tonight.
Jeg har mange lektier jeg skal lave i aften.
All i have to do is wait it out.
Jeg skal bare sidde det ud.
I have to do it with you.
Jeg er nødt til at gøre det med dig.
I have to do something.
Jeg bliver nødt til at gøre noget.
I'm sorry, but i have to do this!
Jeg beklager men jeg må gøre dette!
I have to do some things first.
Jeg skal ordne nogle ting.
No. i have to do it alone.
Nej. jeg må gøre det alene.
I know what i have to do now.
Jeg ved hvad jeg er nødt til at gøre nu.

Results: 500, Time: 0.0702

Word by word translation


have
- har er skal nødt
to
- til for med i
do
- gøre
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More