IMPORTANT TO GET IN DANISH

How to say important to get in Danish

S Synonyms

Results: 87, Time: 0.1252

vigtigt at få (59) vigtigt at komme (8) vigtigt at have (4) vigtigt at nå (3)

Examples of using Important To Get in a sentence and their translations

That is why it is important to get comments from other member states.
Derfor er det vigtigt at få kommentarer fra andre medlemsstater.
It's also important to get your masterminds done quickly.
Det er også vigtigt at få jeresmestersind-arbejde gjort hurtigt.
It is important to get back in action quickly.
Det er vigtigt at komme i gang hurtigt.
First, it is important to get an overview of.
Først er det vigtigt at få overblik over.

It is very important to get enough of this protein.
Det er meget vigtigt at have nok af dette protein.
Dad It's important to get out of your room more.
Far det er vigtigt at komme ud af dit værelse mere.
Apart from support it is important to get backup by others.
Bortset fra støtte er det vigtigt at få backup af andre.
So you can see why it's so important to get in.
Så du kan nok forstå hvorfor det er så vigtigt at komme med.
Find out when it's important to get things in writing.
Hvornår det er vigtigt at få tingene ned på skrift.
It is important to get as many as possible back in motion again.
Det er vigtigt at få så mange som muligt i gang igen.
It is important to get the natural and original product for safe.
Det er vigtigt at få det naturlige og originale produkt for sikker.
It is very important to get the full benefits of treatment at this time.
Det er meget vigtigt at få det fulde udbytte af behandling på dette tidspunkt.
It is important to get a precise diagnosis.
Det er vigtigt at få stillet en præcis diagnose.
In those early years when it's important to get it right.
I de tidlige år når det er vigtigt at få det rigtige.
That is why it is so important to get your feedback.
Det er derfor det er så vigtigt at få tilbagemelding.
As i said, it is now important to get the review through.
Som sagt er det nu vigtigt at få revisionen igennem.
It's more important to get my son back.
Det må være vigtigere at få min søn tilbage.
It is very important to get this kind of collaboration.
Dette spørgsmål er meget vigtigt for at opnå en sådan form for samarbejde.
It's so important to get a rattlesnake to bite something out of my butt!
Det er så vigtigt at få en klapperslange til at bide noget ud af min røv!
That is why it is important to get the mouth in good condition before cancer treatment begins.
Derfor er det vigtigt at få munden i god stand før kræftbehandlingen begynder.
I believe that it is important to get to the bottom of things, and to identify the real culprits and punish them.
Jeg mener at det er vigtigt at komme til bunds i tingene at finde de egentlige skyldige og straffe dem.
This is why it is important to get tested for stis after you have unprotected sex.
Dette er en af grundene til at det er så vigtigt at få testet for kønssygdomme efter at have haft ubeskyttet sex.
During this time it's important to get in as many bike rides as possible in order to develop a strong
I løbet af denne tid er det vigtigt at komme i så mange cykelture som muligt for at udvikle en
That is a good way of going about it; it is always important to get the backing of political leaders.
Det er en god fremgangsmåde for det er altid vigtigt at have den politiske ledelses opbakning.
It is important to get agreement with our governments in a cross-national, cross-party dimension if we want to succeed.
Det er vigtigt at nå til enighed med regeringerne på tværs af lande og på tværs af partier hvis dette skal lykkes.
It is important to get enough sleep each night if you want to grow taller.
Det er vigtigt at få nok søvn hver nat hvis du ønsker at vokse højere.
Much to be to change the, but every point is still important to get from the base game.
Meget at vã¦re at ã¦ndre men hvert punkt er stadig vigtigt at komme fra basen spillet.
Precisely because of that, it is important to get an agreement on the financial perspectives, because this will be the first test for the enlarged europe.
Netop derfor er det vigtigt at nå til enighed om de finansielle overslag da det vil være den første store opgave for europa efter udvidelsen.
Diet is an important part of the equation and important to get right if your goals are similar.
Kost er en vigtig del af ligningen og vigtigt at få ret hvis dine mål er ens.
Much to be to change the, but every point is still important to get from the base game.
Meget at være at ændre men hvert punkt er stadig vigtigt at komme fra basen spillet.

Results: 87, Time: 0.1252

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "important to get"


"Important to get" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More