IRANIAN IN DANISH

How to say iranian in Danish

Results: 1452, Time: 0.0522

Examples of using Iranian in a sentence and their translations

The iranian foreign Minister's smiles made headlines in recent weeks.
Den iranske udenrigsministers smil har skabt overskrifter i de seneste uger.
We condemn the iranian revolutionary Court's unfounded decision on roxana saberi.
Vi fordømmer den iranske revolutionsdomstols ubegrundede afgørelse vedrørende roxana saberi.
Iranian oil may again flow westward.
Irans olie flyder igen vestpå.
And who isn't an iranian.
Og som ikke er iraner.

Do not strike" is what iranian president mahmoud ahmadinejad is saying to netanyahu.
Angrib ikke er hvad den iranske præsident mahmoud ahmadinejad siger til netanyahu.
Mr president, the iranian regime prevents any opposition within the country.
Hr. formand irans regime forhindrer al opposition i landet.
Why the iranian state is superior?
Hvorfor er den iranske stat overlegen?
Bruno, franz and paulie klüg, they have been working for the iranian government.
Bruno franz og paulie klüg arbejder for irans regering.
Henna Iranian: reviews of beauticians.
Henna iranian: anmeldelser af kosmetologer.
You are married to an Iranian?
Er de gift med en iraner?
The iranian delegation does everything in groups.
Den iranske delegation laver alt i grupper.
The point is that the iranian regime may choose to fight to the death.
Pointen er at det iranske regime kan vælge at kæmpe til døden.
Iranian people respect all cultures despite the western hostility with iranian nuclear program.
Det iranske folk respekterer alle kulturer på trods af vestens fjendtlighed mod irans atomprogram.
And the only link to the bullets that killed him is this iranian.
Og det eneste spor på ammunitionen leder til den her iraner.
The iranian regime cannot be allowed to develop nuclear weapons.
Det iranske regime må ikke udvikle atomvåben.
Last year on 22 october, the 22-year-old iranian, saeed sedeghi, was executed.
Den 22. oktober sidste år blev den 22-årige iraner saeed sedeghi henrettet.
The iranian authorities are well aware of our opposition to the death penalty.
De iranske myndigheder er udmærket klar over vores modstand mod dødsstraffen.
The target was the iranian cities of buxoro(Bukhara) and samarqand samarkand.
Målet var den iranske byer af buxoro byerne og samarqand OP.
Charles Bronson's not iranian.- He's not?
Charles bronson er ikke iraner.
Iranian earthquake of 1990: the Community's response.
Jordskælvet i iran ¡ 1990: fællesskabets bistand.
Then came the iranian presidential elections on 12 june.
Så kom det iranske præsidentvalg 12. juni.
Responses to the iranian kurdistan.
Svar den iranske kurdistan.
The iranian authorities are well aware of the importance we attach to these issues.
De iranske myndigheder er godt klar over den betydning vi tillægger disse spørgsmål.
The iranian was working with the FBI.
Iraneren arbejdede for FBI.
The iranian regime asserted that respect for human rights is guaranteed there.
Det iranske regime påstod at overholdelsen af menneskerettighederne er garanteret der.
Any updates on the iranian border patrol radio traffic?
Eventuelle opdateringer om den iranske patrulje radio trafik grænsen?
But the iranian women torben hansen spoke with were not worried.
Men de iranske kvinder torben hansen talte med var ikke bekymrede.
The iranian regime was elected in a fairly democratic manner.
Iran har et regime der er valgt på en relativ demokratisk måde.
What? do you have a problem with him being Iranian?
Gør det noget at han er iraner?
However, the iranian authorities still intend to continue, and eventually to execute sakineh.
Men de iranske myndigheder agter stadig at henrette sakineh.

Results: 1452, Time: 0.0522

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More