JOSS IN DANISH

How to say joss in Danish

S Synonyms

Results: 36, Time: 0.036

Examples of using Joss in a sentence and their translations

Photos of joss stone- vega monday 15 october 2007.
Fotos af joss stone vega mandagd. 15. oktober 2007.
You know what joss sacrificed to bring this man down on her terms.
Du ved hvad joss ofrede for at fælde ham på sine præmisser.
Mr. joss, the President's waiting.
Mr. joss præsidenten venter.
Let joss go and we lost both of them, okay?
Lad joss gå og vi forsvinder begge to okay?

Young joss is doing well.
Unge joss har det godt.
Joss whedon basically wrote all the good parts of that movie.
Joss whedon skrev stort set alle de gode scener i den film.
Dress up joss stone and other famous celebrities on stardoll.
Spil mode spil med joss stone og andre berømte kendisser på stardoll.
So i got a lot of respect for what you do, joss.
Jeg har meget respekt for det du gør joss.
I had a really nice time with you tonight, joss.
Jeg havde en rigtig dejlig aften med dig joss.
My guest tonight is author and theologian palmer joss.
Aftenens gæst er forfatteren og teologen palmer joss.
Zoe mcclaskey and joss hawick.
Zoe mcclaskey og joss hawick.
Like with simmons and joss.
Som med simmons og joss.
How's the water coming, Joss?
Hvordan går det med vandet joss?
You haven't touched your wine, joss.
Du har ikke rørt din vin joss.
You gonna shoot me now, Joss?
Vil du nu skyde mig joss?
Do you know a police officer by the name of joss Carter?
Kender du en betjent ved navn joss carter?
I would be firefly, buffy and avengers without joss whedon.
Jeg ville være firefly buffy og avengers uden joss whedon.
The chinese don't use joss sticks just to mark time.
Den kinesiske mand bruger ikke kun røgelses pinde bare for at markere tid.
You changed my mind, joss.
Du fik mig til at ombestemme mig joss.
What is it about you, joss, makes you want to do everything on your own?
Hvad er det med dig joss der får dig til at ville gøre alting alene?
Joss won two brit awards in 2005 for best female solo artist and best urban artist.
I 2005 vandt joss to brit awards for bedste kvindelige solist og bedste urbane kunstner.
You should know whether you like me or not, joss, you're not alone.
Men du skal vide at uanset om du kan lide mig eller ej joss så er du ikke alene.
That's an interesting position from a man on a crusade against the evils of technology father joss.
Et interessant synspunkt fra en mand... der bekæmper teknologiens onder... fader joss.
I want to be Electrician's helper and work in the generator, but joss won't swap.
Jeg vil helst arbejde i generatoren men joss vil ikke bytte.

Results: 36, Time: 0.036

SYNONYMS

S Synonyms of "joss"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More