MEETING BETWEEN THE EUROPEAN UNION IN DANISH

How to say meeting between the european union in Danish

Results: 13, Time: 0.0546

Examples of using Meeting Between The European Union in a sentence and their translations

Eighth institutionalised ministerial meeting between the european union and the rio group.
Ottende institutionaliserede minister møde mellem den europæiske union ogrio-grup-pen.
Meeting between the european union and canada in the framework of the joint Decla­ration.
Møde mellem den europæiske union og canada som led i den fælles erklæring.
Meeting between the european union and the united states in the framework of the transatlantic declaration.
Møde mellem den europæiske union og de forenede stater som led i den transatlantiske erklæring.
Meeting between the european union and the united states in the framework of the transatlantic declaration.
Møde mellem den europæiske union og de forenede stater inden for rammerne af den transatlantiske erklæring.

Meeting between the european union and the united states in the framework of the transatlantic declaration.
Møde mellem den europæiske union og USA som led i den transatlantiske erklæring.
Human rights were also discussed at the meeting between the european union and the GCC' s regional heads in brussels on 23 march.
Menneskerettighederne blev også diskuteret på mødet mellem unionen oggcc's regionale chefer i bruxelles den 23. marts.
Today there was to be a meeting between the european union and ukraine- the sub-committee on trade- and this issue would be raised there too.
I dag skulle der afholdes et møde mellem EU og ukraine underkommissionen for handel hvor spørgsmålet også skulle debatteres.
Yesterday there was an extremely useful and constructive meeting between the european union and japan, at which important agreements were reached on
I går afholdtes et særdeles nyttigt konstruktivt møde mellem den europæiske union og japan som resulterede i vigtige aftaler med hensyn til
their constructive and valuable work in the context of the first meeting between the european union and the russian parliamentary cooperation committee.
med at udføre på baggrund af den kontekst hvori det første møde mellem den europæiske union og det russiske parlaments samarbejdsudvalg gennemføres.
There have been numerous meetings between the european union and russia since the last summit in brussels.
Der har været talrige møder mellem EU og rusland siden det sidste topmøde i bruxelles.
Finally, the european union should place this issue on the agendas of the forthcoming meetings between the european union and the ANASE.
Endelig bør EU sætte dette spørgsmål på dagsordenen for de næste møder imellem EU og ASEAN.
of the european union, 16 informal meetings and conferences at ministerial level, and 66 meetings between the european union and non-member countries.
33 uformelle møder i det europæiske råd 16 uformelle møder og ministerkonferencer tillige med 66 møder mellem EU og tredjelande.
the north atlantic council and the ipsc and of meetings between the european union and the fifteen european candidate and/or ally countries.
mellem det nordatlantiske råd og den politiske og sikkerhedspolitiske komité og møder mellem den europæiske union og de 15 ansøgerlandeog/eller associerede lande.

Results: 13, Time: 0.0546

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More