NEGOTIATIONS WITH THE COUNCIL IN DANISH

Translation of Negotiations with the council in Danish

Results: 204, Time: 0.1123

Examples of using Negotiations with the council in a sentence and their translations

This proposed basis for the negotiations with the Council is economically responsible.
Dette udspil til forhandlingerne med Rådet er økonomisk ansvarligt.
Negotiations with the Council on the first
Forhandlingerne med Rådet om den første
Following negotiations with the Council, the directive has been improved,
Efter forhandlinger med Rådet er direktivet blevet forbedret især på følgende punkter.
The negotiations with the Council were both disappointing and revealing.
Forhandlingerne med Rådet var skuffende og afslørende.
Commissioner, you ought to assist this Parliament in its financial negotiations with the Council.
Hr. kommissær De burde hjælpeEuropa-Parlamentet i den økonomiske forhandling med Rådet.
The European Parliament has achieved enough in its negotiations with the Council of Ministers.
Parlamentet har opnået tilstrækkeligt under sine forhandlinger med Rådet.
The biggest stumbling block in the negotiations with the Council was precisely nanomaterials.
Den største hurdle i forhandlingerne med Rådet var netop nanomaterialer.
I am pleased that Parliament has managed to secure negotiations with the Council.
Jeg glæder mig over at Parlamentet har haft held til at sikre forhandlinger med Rådet.
We have therefore made considerable progress in the negotiations with the Council.
Vi har derfor gjort betydelige fremskridt i forhandlingerne med Rådet.
I think that is a good basis for our negotiations with the Council.
Jeg synes det er et godt grundlag for vores forhandlinger med Rådet.
So what was the key point in the negotiations with the Council?
Hvad var nu det vigtigste punkt i forhandlingerne med Rådet?
In its negotiations with the Council, Parliament has shown its teeth.
Parlamentet viste tænder under forhandlingerne med Rådet.
The Parliament remained united and stayed firm during the negotiations with the Council.
Parlamentet forblev forenet og stod fast under forhandlingerne med Rådet.
We are a Parliament that will stand firm in the negotiations with the Council.
Vi er et Parlament der står fast i forhandlingerne med Rådet.
There have been some important achievements as a result of the negotiations with the Council.
Der er opnået vigtige fremskridt som følge af forhandlingerne med Rådet.
Admittedly, the negotiations with the Council and Commission were painstaking,
Forhandlingerne med Rådet og Kommissionen har helt sikkert været besværlige
We must now look at the negotiations with the Council to resolve a few differences of interpretation on several points.
Vi må nu se på forhandlingerne med Rådet for at løse nogle få fortolkningsforskelle om adskillige punkter.
In our negotiations with the Council, we have succeeded in incorporating the issue of climate change,
Under vores forhandlinger med Rådet var det lykkedes os at indarbejde spørgsmålet om klimaforandringer
rule out the possibility that Parliament will request negotiations with the Council once it has given its opinion in July.
Jeg vil ikke udelukke at Parlamentet anmoder om en forhandling med Rådet efter at have afgivet sin udtalelse i juli måned.
Following intensive negotiations with the Council and the Commission, I believe that we achieved a good compromise at first reading.
Efter intense forhandlinger med Rådet og Kommissionen mener jeg vi er nået frem
Negotiations with the Council and the Commission- which should incidentally facilitate these negotiations-
Forhandlingerne med Rådet og Kommissionen der for resten burde fremme disse forhandlinger
I invite the House to do the same, so that we can conclude the negotiations with the Council and the Commission by the deadline set.
Jeg opfordrer Parlamentet til at gøre det samme så vi kan afslutte forhandlingerne med Rådet og Kommissionen inden for fristen.
one can never predict the outcome of negotiations with the Council.
Man kan aldrig forudsige resultatet af en forhandling med Rådet.
give Parliament a good starting point for negotiations with the Council, which I welcome.
sikkert give Parlamentet et godt udgangspunkt for forhandlinger med Rådet hvilket jeg bifalder.
I believe that this report can act as a precedent in future negotiations with the Council.
denne betænkning kan komme til at danne præcedens i fremtidige forhandlinger med Rådet.
I think it is important to be clear on this before we begin negotiations with the Council.
vi går ind til forhandlingerne med Rådet.
At this stage, we understand that this is the basis for agreement in the negotiations with the Council and, therefore, we accept this situation.
På dette stadium forstår vi at dette er grundlaget for enighed i forhandlingerne med Rådet og derfor accepterer vi denne situation.
therefore also the subsequent negotiations with the Council.
dermed også i de senere forhandlinger med Rådet.
We hope for the support of the Parliament in these political discussions and later in negotiations with the Council.
Vi håber på Parlamentets støtte i disse politiske drøftelser og senere i forhandlingerne med Rådet.
there were new negotiations with the Council.
Som følge af disse foreslåede udgiftsforhøjelser kom det til nye forhandlinger med Rådet.

Results: 204, Time: 0.1123

Word by word translation


negotiations
- forhandlingerne
council
- rådet raadet council rådets råd

Negotiations with the council in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More