NOTHING I CAN DO IN DANISH

Translation of Nothing i can do in Danish

Results: 227, Time: 0.1479

intet jeg kan gøre jeg kan ikke
i can'ti don'ti'm not

Examples of using Nothing i can do in a sentence and their translations

There's nothing I can do about it, right?
Der er intet jeg kan gøre ved det vel?
There is nothing I can do.
Der er intet jeg kan gøre.
There's nothing I can do about it.
Jeg kan ikke hjælpe hende.
But there's nothing I can do about that right now.
Men det er der intet jeg kan gøre ved lige nu.
There's nothing I can do for him.
Jeg kan ikke hjælpe ham.
And there is nothing I can do about that.
Og der er intet jeg kan gøre ved det.
There's nothing I can do for you.
Jeg kan ikke hjælpe dig.
He's going through with it, and there's nothing I can do to stop him.
Han gennemfører det og jeg kan ikke stoppe ham.
There's nothing I can do.
Der er intet jeg kan gøre.
No, there's nothing I can do.
Nej der er intet jeg kan gøre.
There's nothing I can do to change the past, yours or mine.
Jeg kan ikke ændre fortiden hverken din eller min.
But there is nothing I can do.
Men der er intet jeg kan gøre.
And there's nothing I can do to change it.
Og jeg kan ikke ændre ved det.
Is there nothing I can do for the Champion of Capua?
Er der intet jeg kan gøre for Capuas mester?
And there's nothing I can do.
Og der er intet jeg kan gøre.
There's nothing I can do about him now.
Der er intet jeg kan gøre med ham nu.
There's really nothing I can do about that.
Der er virkelig intet jeg kan gøre ved det.
There's nothing I can do about that.
Der er intet jeg kan gøre ved det.
But there's nothing I can do about that.
Men der er intet jeg kan gøre ved det.
But there's nothing I can do.
Men der er intet jeg kan gøre.
I'm sorry, but there's nothing I can do.
Jeg er ked af men der er intet jeg kan gøre.
Because if you want to die, there's nothing I can do.
Fordi hvis du ønsker at dø er der intet jeg kan gøre.
I understand, but there's nothing I can do about it.
Det forstårjeg godt men der er intet jeg kan gøre ved det.
Well, there's nothing I can do.
Jamen så er der intet jeg kan gøre.
I'm sorry, but there's nothing I can do for you.
Jeg er ked af det men der er intet jeg kan gøre for dig.
And there's nothing I can do. Wow.
Og jeg kan intet gøre ved det.
There's nothing I can do about that.
Without a prescription, there's nothing I can do.
Uden en recept kan jeg intet gøre.
There is nothing I can do.
Jeg kan intet gøre.
There's nothing I can do.
Jeg kan intet gøre.

Results: 227, Time: 0.1479

Word by word translation


nothing
- intet ingenting noget ingen nogen
can
- kan kunne ka kunnet
do
- gøre laver kan har klare er

S Synonyms of Nothing i can do


i can't
i don't
i'm not

Nothing i can do in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More