ON THE CASE IN DANISH

Translation of On The Case in Danish

S Synonyms

Results: 272, Time: 0.0865

på sagen (154) om sagen (58) sagen (14)

Examples of using On The Case in a sentence and their translations

Is he on the case?
Er han på sagen?
You have been on the case for 4 months.
Du har været på sagen i 4 måneder.
Parliament resolution on the case of grigory pasko.
Europa-parlamentets beslutning om sagen mod hr. pasko.
Kenton is pulling the files on the case and all mob activity six years ago.
Kenton finder filerne fra sagen og al mafiaaktivitet for seks år siden.

Can we just concentrate on the case?
Kan vi koncentrere os om sagen?
The feds are on the case!
Fbl er på sagen!
Superman is on the case!
Superman er på sagen!
The federal prosecutor on the case is tom connolly.
Anklageren i sagen er tom connolly.
The 2 october he replied HBU and would provide information on the case.
Det 2 oktober han svarede HBU og ville give oplysninger om sagen.
Is still on the case?
Er stadig på sagen?
I got a break on the case.
Jeg oplevede et gennembrud i sagen.
I felt like it would be good to get your input on the case.
Jeg tænkte det ville være godt at få din mening om sagen.
You have to focus on the case.
Man må bare koncentrere sig om sagen.
Do you have information on the case? possibly.
Har du informationer omkring sagen?
In fact, we arrived in moscow for a few hours on the case.
Faktisk ankom vi i moskva for et par timer på sagen.
I had this theory on the case.
Jeg havde en teori om sagen.
And, fusco, be careful who you read in on the case.
Og vær forsigtig med hvem du inddrager i sagen fusco.
The bike cops are on the case.
Cykelbetjentene er på sagen.
Can we focus on the case?
Kan vi koncentrere os om sagen?
Tell us why the FBI is on the case?
Fortæl os hvorfor FBI er på sagen.
We're on the case, okay?
Vi er i sagen okay?
Little geek is on the case.
Little geek er på sagen.
I will not comment on the case.
Jeg vil ikke udtale mig om sagen.
I would say,"Denise hemphill"from secure enforcement solutions is on the case!
Så siger jeg at denise hemphill tager sagen!
No. did you bring information on the case?
Har du nogle oplysninger om sagen?
Look, you're still on the case.
Hør du er stadig på sagen.
I want back on the case.
Jeg vil tilbage på sagen.
Neither the FBI nor the sheriff's department will comment on the case.
Hverken FBI eller sheriffens afdeling vil udtale sig om sagen.
Don't worry, they're on the case.
Bare rolig de er på sagen.
I read the notes on the case.
Jeg læste papirerne om sagen.

Results: 272, Time: 0.0865

Word by word translation


case
- tilfælde sag fald kasse vedkommende
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More