PEOPLE WOULD LIKE IN DANISH

How to say people would like in Danish

S Synonyms

Results: 31, Time: 0.2221

folk gerne vil (6) mennesker vil gerne (4)

Examples of using People Would Like in a sentence and their translations

Some people would like to live there, others relish the culture and primitive customs.
Nogle mennesker vil gerne bo der andre nydekultur-og primitive skikke.
Some people would like a completely unified system.
Nogle mennesker ville gerne have et fuldstændig ensrettet system.
Hey, a lot of people would like to see me dead.
Der er mange mennesker der gerne vil se mig dræbt.
We honestly thought that people would like it.
Vi troede faktisk at folk ville kunne lide den.

Oh! people would like the usual easy-listening at the dal.
Folk vil nok godt have deres daglige dosis stillebar.
Well, perhaps... perhaps the young people would like to take a walk?
De unge mennesker vil måske spadsere en tur.
Certain people would like me to hurry up and die.
Visse mennesker ville ønske jeg døde.
You think people would like this kind of food back home?
Du tror folk gerne denne slags mad derhjemme?
You think people would like it?
Tror du folk gerne det?
My mom told me to just be myself and people would like me.
Min mor sagde jeg skal være mig selv så vil folk kunne lide mig.
This is a burning question which many people would like answered.
Dette er et brændende spørgsmål som mange mennesker gerne besvaret.
This is one major poker event people would like to try although some may think of it as an impossible dream.
Dette er én store poker event folk gerne vil prøve selv om nogle måske tænke på det som en umulig drøm.
Harness racing is such a visual delight that many people would like to attend events and to take part in sports
Udnyt racing er en sådan visuel glæde at mange mennesker vil gerne deltage i begivenheder og til at deltage i sportsspil
I think you have a nose for figuring out what people would like to hear, but i don't think you know what you are.
De har talent for at finde ud af hvad folk gerne vil høre. men jeg tror ikke at de ved hvem de er.
They are human beings, they are not the so-called undesirables that some people would like to think.
De er mennesker og ikke såkaldte uønskede personer som nogle folk gerne vil tro.
Usually, people would like to engage themselves in conversation with somebody during travel in order to forget the tedium of the journey.
Sædvanligvis vil folk gerne påbegynde en samtale med nogen medens man rejser for at glemme kedsomheden ved rejsen.
People would like to submit exhibits A1 through A46, classified documents detailing the secret operations of northern lights.
Folket vil gerne fremvise beviserne A1 til A46 klassificerede dokumenter der indeholder de hemmelige operationer af nordlys.
That is why people would like to capture and save their memorable events in the form of videos.
Derfor vil folk gerne fange og gemme deres mindeværdige begivenheder i form af videoer.
I think oregon is a prime example that homeland security is not as secure as what people would like to believe.
Jeg tror at oregon er et eksempel på at hjemlandets sikkerhed ikke er så sikkert som folk gerne ville tro.
That gives a great opportunity to the industry to tap in to what those people would like to do in terms of travel, particularly travel without hassle.
Det giver branchen store muligheder for at tilpasse sig denne befolkningsgruppes ønsker med hensyn til rejser især rejser hvor de rejsende ikke behøver tage sig af det praktiske.
However, i would like to add that people would like to see decentralized production favoured much more than stated in this directive.
Jeg ville dog gerne til lægge at man gerne så at de decentraliserede produktioner blev begunstiget meget mere end der siges i dettedi rektiv.
The sahrawi people would like to live from their own resources and their own work, but unfortunately they must rely on our solidarity.
Det sahariske folk ønsker at leve af dets egne ressourcer og dets eget arbejde men desværre er det nødt til at leve af vores solidaritet.
Uh, do you think that maybe the guinness record people would like to take your picture? very handsome man.
Uh tror du at guinness rekord folkene ville fotograferer dig?
Well, if it makes you feel any better, I'm sure a lot of people would like to date you.
Vel hvis det får dig til at føles bedre så ved jeg at der er mange folk som gerne vil date dig.
I put a very unique piece of equipment on Sam's submarine, and i believe this equipment recorded information that certain powerful people would like to keep very secret.
Jeg kom et unikt stykke udstyr ombord på sams ubåd og jeg tror det udstyr indeholder information som visse magtfulde personer helst vil holde hemmeligt.
Deepstack open cannes is one major event that people would like to look forward to especially if they're looking for
Deepstack open cannes er en stor begivenhed som folk gerne vil se frem til især hvis de leder efter en
He noted that the world is becoming better and not worse as many people would like to think, and that the rise of artificial intelligence
Han bemærkede at verden er ved at blive bedre og ikke værre som mange mennesker vil gerne tro og at stigningen af​​kunstig intelligens er med til
bit like children playing shop sometimes, because there is not so much substance there as people would like to believe.
undertiden som børn der leger forretning idet der ikke er så meget substans i det som folk gerne vil tro.
Looking at the role people would like the european union to play in their daily life infive years' time(the right-hand
Ser man på den rolle som folk gerne villehave at EU spillede i deres dagligdag omca.5 år højre cirkeldiagram i
Deepstack open cannes is one major event that people would like to look forward to especially if they're looking for
Deepstack open cannes er en stor begivenhed som folk gerne vil se frem til især hvis de leder efter en

Results: 31, Time: 0.2221

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "people would like"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More