PROMOTION IN DANISH

How to say promotion in Danish

S Synonyms

Results: 5846, Time: 0.1653

Examples of using Promotion in a sentence and their translations

Promotion of positive action for women draft recommendation.
Fremme af positiv SÆRBEHANDLING AF KVINDER udkast til henstilling.
Promotion is by decision of the Secretary­General.
Forfremmelse sker efter afgørelse fra generalsekretæren.
Promotion of developing countries' trade and services.
Fremme af udviklingslandenes handel og tjenesteydelser.
Last man standing promotion by titan poker.
Last man standing promotion ved titan poker.

On your promotion, to major.
Med din forfremmelse til major.
Subject: promotion of the rights of the citizens of the european union.
Om: fremme af den europæiske unions borgeres rettigheder.
This promotion is not also considered for those with VIP level monthly requirements.
Denne kampagne er ikke betragtes også for dem med VIP niveau månedlige krav.
In the year 2011, the club won promotion to the highest finishing primera división.
I regnskabsåret 2011 vandt klubben forfremmelse til det højeste efterbehandling primera división.
Promotion of transfer of clean technologies to the candidate Countries;
Fremme af overførsel af rene teknologier til kandidatlandene.
About X2150: sale Promotion: assorted multi stone necklace with black cord.
Om X2150: salg promotion: diverse multi stone halskæde med sort ledning.
Promotion and sales were taken care of by staff from local citroën dealers.
Promovering og salg blev foretaget af lokale medarbejdere fra citroën forhandlere.
Promotion trade assurance roulette drinking games.
Promotion handel forsikringen roulette drikke spil.
All satellites in this promotion are 6 handed tables.
Alle satellitter i denne kampagne er 6 handed borde.
A promotion in new York?
En forfremmelse i new york?
Promotion of voluntary service periods for young people.
Fremme af volontørtjeneste for unge.
This promotion cannot be combined with any other promotions 9.
Denne kampagne kan ikke kombineres med andre kampagner 9.
Huge promotion from titan poker for its 6th year anniversary 0.
Kæmpe promotion fra titan poker for sin 6. års jubilæum 0.
The promotion of good neighbourly relations between ukraine and its neighbours;
Fremme af godt naboskab mellem ukraine og dets nabolande.
Promotion alone will not achieve anything.
Salgsfremstød alene vil ikke give resultater.
If you wanted a promotion, you had to pay off the sector captain.
Hvis du ønsker en forfremmelse de havde til at afbetale sektor kaptajn.
Promotion of the initiative both withinthe EU and worldwide.
Promovering af initiativet både i EU og resten afverden.
The maintenance and promotion of low-input farming systems.
Bevarelse og fremme af ressourcebesparende driftssystemer.
Except will this not then compromise the promotion of high quality foods?
Men vil det så ikke kompromittere salgsfremstød for fødevarer af høj kvalitet?
Sale Promotion: assorted multi stone necklace.
Salg promotion: diverse multi stone halskæde.
Aegean Islands: tourism- promotion via internet 1998.
Ægæiske øer turistsektoren fremstød via internet 1998.
The latest report contains recommendations for effective promotion of female entrepreneurship.
Den seneste rapport indeholder anbefalinger til en effektiv promovering af kvindelig iværksætterkultur.
You can check out this promotion in the titan poker lobby under the special offer tab.
Du kan tjekke denne kampagne i titan poker lobbyen under specialtilbud fanen.
Officials­ promotion ­ Examination of comparative merits ­ Action for annulment.
Tjenestemænd forfremmelse sammenligning af fortjenester annullationssøgsmål.
You bucking for a promotion?
Er du ude efter forfremmelse?
Liga has also launched a promotion for the anti-virus product eset in the finnish market.
Liga har derudover indledt et fremstød for antivirusproduktet ESET på det finske marked.

Results: 5846, Time: 0.1653

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More