RELATIONS WITH RUSSIA IN DANISH

Translation of Relations with russia in Danish

Results: 332, Time: 0.1346

forhold til rusland forbindelser med rusland relationer med rusland forbindelserne med rusland forholdet til rusland forbindelserne med rus­land

Examples of using Relations with russia in a sentence and their translations

Mr President, the report on future relations with Russia is an important one.
Hr. formand betænkningen om fremtidige forbindelser med Rusland er en vigtig betænkning.
What are our relations with Russia?
Hvordan er vores forhold til Rusland?
Our relations with Russia have deteriorated over the conflict with Georgia.
Vores forbindelser med Rusland er blevet dårligere på grund af konflikten med Georgien.
Our relations with Russia are disappointing,
Vores forhold til Rusland er nedslående netop
The European Union's relations with Russia must be based on partnership
EU's forbindelser med Rusland skal være baseret på partnerskab og ikke på konfrontation.
Our relations with Russia, as a strategic partner, are very important.
Vores relationer med Rusland som strategisk partner er meget vigtige.
Good relations with Russia and Central Europe.
Gode relationer med Rusland og Centraleuropa.
The enlargement will strengthen relations with Russia.
Udvidelsen vil forstærke forbindelserne med Rus­land.
Second, the Ministers confirmed the importance of the EU's relations with Russia.
For det andet bekræftede ministrene vigtigheden afEU's forbindelser med Rusland.
On the contrary, it may create new tension in relations with Russia.
Den kan tværtimod skabe nye spændinger i forhold til Rusland.
Council conclusions on energy relations with Russia.
Rådets konklusioner om forbindelserne med Rusland på energiområdet.
The President-in-Office has described our difficult relations with Russia.
De beskrev vores vanskelige forhold til Rusland.
Only solidarity will allow us to act effectively in our relations with Russia.
Kun solidaritet vil give os mulighed for at handle effektivt i vores relationer med Rusland.
Recently we in the European Union have been pondering our relations with Russia.
I EU har vi på det seneste overvejet vores forbindelser med Rusland.
Meanwhile 28% of residents would like better relations with Russia.
I mellemtiden vil 28% af indbyggerne gerne have bedre forbindelser med Rusland.
Π Relations with Russia as concerns energy:
Π Forbindelserne med Rusland på energiområ­det: vedtagelse af konklusioner Æpunkt 1.6.65.
It is the central problem in our relations with Russia.
Det er det centrale problem i forholdet til Rusland.
It was difficult, particularly because of our ever more complex relations with Russia.
særlig på grund af vores stadig mere komplekse forbindelser med Rusland.
Q Relations with Russia: briefing.
Forbindelserne med Rusland: orientering.
I have already told you about our relations with Russia and Latin America.
Jeg har allerede fortalt Dem om vores forbindelser med Rusland og Latinamerika.
Mr President, Commissioner, relations with Russia are extremely important for the EU.
Hr. formand fru kommissær forbindelserne med Rusland er meget vigtige for EU.
Calm and patience are needed in relations with Russia.
Ro og tålmodighed er nødvendig i forbindelserne med Rusland.
Now for some comments on relations with Russia.
Nu et par bemærkninger om forbindelserne med Rusland.
This is therefore the vision that I can give you on relations with Russia.
Det er derfor den vision jeg kan give Dem for forbindelserne med Rusland.
has already started the reworking of relations with Russia.
allerede påbegyndt en omarbejdning af forbindelserne med Rusland.
in particular concerning denuclearisation and relations with Russia.
Der er stadig nogle forhindringer navnlig vedrørende atomafrustning og forbindelserne med Rusland.
Reference: Council conclusions on relations with Russia: Bull.
Reference: Rådets konklusioner om forbindelserne med RuslandBull.
Relations with Russia are of vital importance.
Forbindelsen med Rusland er af virkelig stor betydning.
Relations with Russia are extremely important here.
Forbindelsen til Rusland er i den forbindelse af stor betydning.
Relations with Russia: statement adopted ­ > · point 1.3.10.
D Forbindelserne med Ukraine: vedtagelse af en erklæring-* punkt 1.3.18.

Results: 332, Time: 0.1346

Word by word translation


relations
- forbindelser relationer forholdet
russia
- rusland russia russland den russiske ruslands

S Synonyms of Relations with russia


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More