SAYS IT MAKES IN DANISH

How to say says it makes in Danish

Results: 16, Time: 0.4452

siger det gør (3)

Examples of using Says It Makes in a sentence and their translations

My uncle says it makes me strong.
Min onkel siger det gør mig stærk.
Dad says it makes girls easier to kiss.
Far siger det gør pigerne nemme at kysse.
Says it makes it easier for their people to drive them off.
De siger det gør det lettere for deres folk at bruge dem.
She said it makes her life worth something.
Hun svarede at det gav hendes liv værdi.

My father said it makes a man happy.
Min far sagde at det gør en mand glad.
He said it makes it more homey.
Han sagde det gør dem mere hjemlige.
Some say it makes no difference.
Der er dem der siger at det gør ingen forskel.
He said it made him sublimely happy.
Han sagde at det gjorde ham lykkelig.
He said it made him feel as though he were touching history.
Han sagde det fik ham til at føle at han berørte historie.
As previous speakers have said, it makes no difference whether we burn imported coal or coal that we have mined and subsidised ourselves.
Som en tidligere taler har sagt gør det ingen forskel om vi brænder importeret kul eller kul som vi har brudt og subsidieret selv.
First of all, that line makes me sound like a hooker and saying it makes me feel like a hooker, so.
For det første så får den replik mig til at lyde som en luder... og at sige det gør at jeg føler mig som en luder.
I wouldn't say it made me happy, when i got rid of it all. but i felt relieved.
Jeg vil ikke sige at det gjorde mig lykkelig da jeg slap af med alt det men lettet det var jeg.
I wouldn't say it made me happy, when i got rid of it all. but i felt relieved.
Jeg vil ikke sige at det gjorde mig lykkelig da jeg slap af med alt det men lettet det var jeg.
said valuable because every butter in most teams can BATS these days, said it makes it very tough for bowlers.
siges værdifuld fordi hver smør i de fleste teams kan BATS disse dage sagde at det gør det meget svært forbowlers.
a fixed point(say at 12) and spun the ball said it made four revolutions and dropped, do you think that if
et fast punkt sige på 12 og spundet bolden sagde det gjort fire omdrejninger og faldt tror du at hvis du
But saying it made me realize i was in front of my locked bedroom door and something inside me saying
Men at sige det gjorde mig indser jeg var foran min låst soveværelse dør og noget inde i mig sagde jeg

Results: 16, Time: 0.4452

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More