THAT ARE SUCCESSFUL IN DANISH

How to say that are successful in Danish

Results: 22, Time: 0.0983

der er succesfulde (7)

Examples of using That Are Successful in a sentence and their translations

The countries that are successful will attract tourism and business.
De lande der får succes vil tiltrække turisme og erhverv.
Companies that are successful players in the european market are also well placed to compete globally.
Virksomheder som er succesrige aktører på de europæiske markeder står også godt rustet i den globale konkurrence.
Mikkel korntved rounded off his speech by highlighting three areas that characterize companies that are successful with customer centricety.
Mikkel korntved rundede sit indlæg af med at fremhæve tre områder som kendetegner virksomheder der har succes med kundeorientering.
devoted significant resources to trying to identify investment strategies that are successful regardless of wider economic and financial market conditions.
afsat betydelige ressourcer til at forsøge at identificere investeringsstrategier der er succesfulde uanset de pågældende bredere økonomiske og finansielle markedsforhold.

devoted significant resources to trying to identify investment strategies that are successful regardless of wider economic and financial market conditions.
afsat betydelige ressourcer til at forsøge at identificere investeringsstrategier der er succesfulde uanset de pågældende bredere økonomiske og finansielle markedsforhold.
devoted significant resources to trying to identify investment strategies that are successful regardless of wider economic and financial market conditions.
afsat betydelige ressourcer til at forsøge at identificere investeringsstrategier der er succesfulde uanset de pågældende bredere økonomiske og finansielle markedsforhold.
devoted significant resources to trying to identify investment strategies that are successful regardless of wider economic and financial market conditions.
afsat betydelige ressourcer til at forsøge at identificere investeringsstrategier der er succesfulde uanset de pågældende bredere økonomiske og finansielle markedsforhold.
devoted significant resources to trying to identify investment strategies that are successful regardless of wider economic and financial market conditions.
afsat betydelige ressourcer til at forsøge at identificere investeringsstrategier der er succesfulde uanset de pågældende bredere økonomiske og finansielle markedsforhold.
devoted significant resources to trying to identify investment strategies that are successful regardless of wider economic and financial market conditions.
afsat betydelige ressourcer til at forsøge at identificere investeringsstrategier der er succesfulde uanset de pågældende bredere økonomiske og finansielle markedsforhold.
devoted significant resources to trying to identify investment strategies that are successful regardless of wider economic and financial market conditions.
afsat betydelige ressourcer til at forsøge at identificere investeringsstrategier der er succesfulde uanset de pågældende bredere økonomiske og finansielle markedsforhold.
That i work day and night so i can hand you something that's successful?
At jeg arbejder døgnet rundt for at give dig noget der er en succes?
Portugal is capable of having a liberalised economy that is successful and more competitive.
Portugal er i stand til at have en liberaliseret økonomi som er vellykket og mere konkurrencedygtig.
In such a world, it is no longer the obedient individual that is successful, but the enterprising individual.
I projektsamfundet er det ikke længere det lydige individ der er det succesfulde individ men det initiativrige.
It may use new urls and higher obfuscation in order to cause an infection that is successful and not detected by most anti-virus programs.
Det kan bruge nye webadresser og højere formørkelse for at forårsage en infektion der er vellykket og ikke opdaget af de flesteanti-virus programmer.
The design of supportive policies, as well as their effective implementation, has been critical in countries that were successful in developing a favorable investment climate for renewables.
Udformningen af støttende politikker samt deres effektive gennemførelse har været kritisk i de lande der var succes med at udvikle et gunstigt investeringsklima for vedvarende energi.
The design of supportive policies, as well as their effective implementation, has been critical in countries that were successful in developing a favorable investment climate for renewables.
Udformningen af støttende politikker samt deres effektive gennemførelse har været kritisk i lande der var succes med at udvikle et gunstigt investeringsklima for vedvarende energi.
As already said, it is a way of looking at the world that is successful within the limits of its own framework.
Det er som sagt en måde at betragte verden på som er givtig inden for den strukturs begrænsninger.
This would put the appellants in the same position as the applicants that were successful before the court of first instance and are now awaiting a new decision of the commission on their application for safety tonnage.
Herved ligestilles appellanterne med de sagsøgere der fik medhold ved retten og nu afventer en ny beslutning fra kommissionen om deres anmodning omsikkerhedstonnage.
It was decided to try once again the configuration that was successful at NGRIP with the hallow shaft closed with a
Vi besluttede igen at prøve den konfiguration som virkede ved NGRIP med den hule aksel lukket af med en
Infection methods of merry christmas. MERRY ransomwarein order to cause an infection that is successful, good deception is required, because most users already have
Infektion metoder tilmerrychristmas.MERRY ransomwarefor at bevirke en infektion der er vellykket god bedrag er påkrævet fordi de fleste brugere allerede
energy worker can perform what you call exorcism; when that is successful, the intruder is assisted to the light and the original occupant returns.
en erfaren energiarbejder foretage hvad i kalder eksorcisme; når det lykkes bliver den indtrængende hjulpet til lyset og den oprindelige sjæl vender tilbage.
drive. how is serpent ransomware spreadthis virus may use a variety of techniques to ensure an infection that is successful.
omformateretdrevet.hvordan er serpent ransomware spreaddenne virus kan anvende en række forskellige teknikker til at sikre en infektion der er vellykket.

Results: 22, Time: 0.0983

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"That are successful" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More