THAT THE GODS IN DANISH

How to say that the gods in Danish

Results: 43, Time: 0.0831

at guderne (35) som guderne (4)

Examples of using That The Gods in a sentence and their translations

That the gods had sent us kainan.
At guderne har sendt os kainan.
It's just funny that the gods took you first.
Det er sjovt at guderne tog dig først.
But perhaps... perhaps the cylons have assumed the role that the gods once had.
Men måske overtog cylonerne den rolle som guderne havde.
Tell mecca that the gods are dead.
Sig til mekka at guderne er døde.

Do not think that the gods have shown you mercy.
Tro ikke at guderne har vist jer nåde.
That the gods have made their own judgment, which i cannot overturn.
At guderne har afsagt deres egen dom en dom jeg umuligt kan tilsidesætte.
I'm just glad that the gods were stupid enough to save you.
Det glæder mig bare at guderne var dumme nok til at skåne dig.
You once said to me that the gods had sent me to save you.
Du fortalte mig engang at guderne havde sendt mig for at redde dig.
And we believe that the gods are with you.
Og vi tror at guderne er med dig.
I can't believe that the gods would want such a woman to die.
Jeg fatter ikke at guderne ønsker sådan en kvinde død.
Could it be that the gods were not interested in saving him?
Kunne det tænkes at guderne ikke er interesserede i at redde ham?
People think that the gods are gonna wipe them out because they're so evil.
Folk tror at guderne vil udslette dem fordi de er så onde.
Citizens, did i not predict that the gods would come to us?
Borgere har jeg ikke spået at guderne kom ned til os?
That the gods are expressing their displeasure with our behavior.
At guderne er utilfredse med os.
But consider this- that the gods are giving you another choice.
Men tænk på at guderne giver jer et andet valg.
Believe me, it's no coincidence that the gods have paired you with an oracle and a scientist.
Det er ikke et tilfælde at guderne har sat dig sammen med et orakel og en forsker.
The farmers feel that the gods have deserted them entirely after BSE, and now foot-and-mouth.
De må føle at guderne har forladt dem helt efter BSE og numund- og klovsyge.
You know, it was just a chance to uncover something that the gods brought down from the heavens.
Det var bare en chance for at opdage noget som guderne har bragt ned fra himmelen.
Right after we're born, zeus decreed that the gods could not have physical contact with their mortal offspring.
Straks efter vi blev født bestemte zeus at guderne ikke måtte have fysisk kontakt med deres dødelige afkom.
Because they believe that the gods can not find... the soul of his victim in the dark.
De tror ikke at guderne kan finde deres offers sjæl i mørke.
I know that the gods will look after me and that one day i will see you again.
Jeg ved at guderne vil holde øje med mig og en dag vil vi mødes igen.
It was perhaps at this point that alexander began worrying that the gods had deserted him.
Det var måske er på dette punkt som alexander begyndte foruroligende at guderne havde FORLADTE ham.
I humbly ask that auguries be taken that rome might know that the gods favor my actions.
Jeg beder ydmygest om at det bliver varslet så rom retmæssigt ved at guderne godkender min handlinger.
A conscious or unconscious belief that the gods are on our side and that we, in the long run, are
En bevidst eller ubevidst forestilling om at guderne er på vor side og at vi i det lange løb er
It may seem that the gods are envious at times, and therefore wants to keep them contained.
Det kan virke som om guderne af og til er misundelige på menneskene og derfor vil holde dem i tømme.
Hindus trust their lives on the higher powers, they trust that the gods will guide the right direction.
Hinduer tillid til deres liv på de højere magter de har tillid til at guderne vil guide den rigtige retning.
Your multiple cannons, unique traps, trusty cannon and powers that the gods blessed you with shall help you defeat hordes of
Dine flere kanoner unikke fælder trofaste kanon og beføjelser som guderne velsignet dig med skal hjælpe dig med at besejre
grain, offered it to the gods, and then offered the grain that the gods didn't eat back to the people.
høsten samlede kornet tilbød det til guderne og til sidst tilbød det korn som guderne ikke spiste til folket.

Results: 43, Time: 0.0831

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More