THEY MAY NOT IN DANISH

Translation of They may not in Danish

Results: 321, Time: 0.1228

de måske ikke de kan ikke de må ikke de muligvis ikke de maa ikke de ikke nødvendigvis de vil nok ikke
they didn't necessarilythey may not
they can'tthey may notthey don't
they must notthey can'tthey may not

Examples of using They may not in a sentence and their translations

They may not know anything about us.
Men de kan ikke vide noget om vores virksomhed.
They may not be carried in either cabin
De må ikke medbringes i hverken kabine eller indtjekket bagage.
Also, they may not have the identifying rash to signal the doctor.
Også de kan ikke få at identificere udslæt til at signalere lægen.
They may not know that.
Det ved de måske ikke.
They may not make a bad father.
De må ikke gøre min far fortræd.
They may not know the particulars, but they feel it inside.
De kan ikke kende de nærmere enkeltheder men de føler det indvendigt.
The ultrasonic frequency is so high, they may not even hear it.
Frekvensen er så høj at de måske ikke engang hører den.
They may not experience the same what I have seen.
De kan ikke oplever de samme hvad jeg har set.
Or they may not like all the facts that I convey.
Eller de må ikke synes om alle de fakta som jeg overbringer.
Read them now, though they may not bring you comfort.
Læs dem. Selv om de muligvis ikke vil berolige dig.
But I'm afraid they may not be far from the truth.
Men de vil nok ikke skyde langt over mål.
On these illegal acts, they may not be alone.
De ulovligheder er de måske ikke alene om.
They may not suit the price or inconsistency style of the interior.
De kan ikke passe indretningens pris eller inkonsekvens.
We must consider that they may not.
Vi bør overveje at de muligvis ikke kommer.
They may not exceed 40% of that party's annual budget.
De må ikke overstige 40% af dettes årlige budget.
Because they may not be linked.
Fordi de måske ikke hænger sammen.
They may not eat meat, fish, eggs or tobacco.
De må ikke spise kød fisk æg eller tobak.
They may not be familiar.
De kan ikke være det bekendt.
Yeah, well, if we stay here, they may not find any of us.
Ja hvis vi bliver her de kan ikke finde nogen af ​​os.
They may not be used to cover current administrative,
De må ikke anvendes til dækning af løbendeadministrations-vedligeholdelses- og driftsudgifter. ter.
If the applicant countries read the Hughes report, they may not want to join.
Hvis ansøgerlandene læsteHughes-betænkningen ville de måske ikke være medlem.
They may not impose conditions as to the use of such payments.
De kan ikke stille betingelser for disse beløbs anvendelse.
They may not be used to cover current administrative,
De må ikke anvendes til dækning af de lobendeadministrations-vedligeholdelses- og driftsudgifter.
If you go in real quiet, they may not know you're there.
Hvis du er rigtig stille ved de måske ikke du er der.
They may not be used to cover current administrative,
De må ikke anvendes til dækning af lobendeadministrations-vedligeholdelses-og driftsudgifter. ter.
I have been a lot of things, they may not all be true.
Jeg har været en masse ting de kan ikke alle være sande.
They may not be used to cover current administrative,
De må ikke anvendes til dækning af de løbendeadministrations-vedligeholdelses- og driftsudgifter.
They may not be used to cover current administrative,
De må ikke anvendes til dækning af løbendeadministrations-vedligeholdelses-og driftsudgifter. ter.
They may not know that you're gone.
De må ikke vide at du vil væk. Giv mig det.
However, they may not be cell with lights on.
Men de må ikke være i en celle hvor lyset er tændt.

Results: 321, Time: 0.1228

Word by word translation


they
- de dem des
may
- kan maj måske muligvis
not
- ikke ej ikk

S Synonyms of They may not


they can't
they must not
they're not
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More