TO BE CUT IN DANISH

How to say to be cut in Danish

S Synonyms

Results: 33, Time: 0.2637

skal beskæres (7) der skal skæres (5) blive skåret (4)

Examples of using To Be Cut in a sentence and their translations

To be cut down when her life was full of so much promise.
Der skal skæres ned når hendes liv var fuld af så mange løfter.
Caution: remove only the areas that do not belong to to be cut form.
Forsigtig: fjern kun de områder der ikke hører til der skal skæres formular.
Your hair needs to be cut.
Du trænger til at blive klippet.
Comment: timbro wants communication to EU citizens to be cut away.
Kommentar: timbro ønsker at meddelelser tileu-borgerne skal skæres bort.

Men who deserves to be cut down.
Mænd som fortjener at blive fjernet.
Please create the print file for your order pads with a 2-mm bleed on each side due to be cut.
Forædl dit tjenerblokke med 2 mm beskæring på hver side af tjenerblokke der skal beskæres.
As companies cut budgets, one of the first things to be cut is training.
Efterhånden som virksomhederne skåret budgetterne en af de første ting der skal skæres er træning.
Please create the print file for your advertising material with a trim on each side due to be cut.
Placer venligst trykfilen til ditreklameteknik-produkt med beskæring til hver side der skal beskæres.
Once harvesting, this plant sends up new shoots and is able to be cut again in 3-5 years, making it a truly sustainable product.
Når høst denne plante sender nye skud og er i stand til at blive skåret igen i 3-5 år hvilket gør det en virkelig bæredygtigt produkt.
Please create the print file for your bottle tags with a 2-mm bleed on each side due to be cut.
Forædl dit flaskeforklæder med 2 mm beskæring på hver side af flaskeforklæder der skal beskæres.
Featuresunique and reliable designthe SRPF series machines are designed to produce a continuous sheet of baked pastry skin to be cut.
Funktioner unikt og pålideligt designSRPF serie maskinerne er designet til at producere en kontinuerlig plade af bagt konditorhud der skal skæres.
Formatplease create the print file for your calendars with a 2-mm bleed on each side due to be cut.
Formatforædl dit kalendere med 2 mm beskæring på hver side af kalendere der skal beskæres.
There must be purchased beef for example chopped oksesmåkød, or other meats as velegner to be cut into small pieces.
Der skal indkøbes oksekød eksempelvis hakket oksesmåkød eller andet kød som velegner sig til at blive skåret i småstykker.
While you may only use smt-only outlets today, these are far more inclined to be cut or destroyed right off the board if it is hand-tert.
Selvom du kun må anvendesmt-kun forretninger i dag disse er langt mere tilbøjelige til at blive skåret eller ødelagt ret off bord hvis det erhånd-tert.
Please create the print file for your tickets with a 2-mm bleed on each side due to be cut.
Forædl dit billetter med 2 mm beskæring på hver side af billetter der skal beskæres.
The format matches the printing area of a length with dimensions 600 mm x height mm. please create a 20-mm bleed on each side due to be cut.
Formatet svarer til trykområdet på en bane 600 mm x højdemm. tilføj venligst 20 mm beskæring på hver side der skal beskæres.
Please create the print file for your photo door plaques with a 3-mm bleed on each side due to be cut.
Placer venligst trykfilen for dit fotodørskiltemed 3 mm beskæring på hver side der skal beskæres.
What is more, it is filling the gap in investment, a shortage in the credit market at national level where investment is the first to be cut.
Desuden fylder den hullet i investeringerne en mangel i kreditmarkedet på nationalt plan hvor investeringer er det første der bliver skåret i.
Thus, trees that were on the"list" to be cut may be re-evaluated or even protect values.
Således træer der var på listen skal skæres kan revurderes eller beskytte endda værdier.
The worst possible scenario would be for humanitarian assistance to be cut off by renewed fighting or political obstacles.
Det værste ville være at den humanitære bistand blev blokeret på grund af nye kampe eller politiske hindringer.
The meat to be cut and/or repacked is stored on their territory and.
Det koed der skal opskaeresog/ellerreemballeres er oplagret paa deres eget omraade og.
It is, however, not acceptable for the number of meps from luxembourg to be cut by one-third.
Det kan ikke være rigtigt at antallet af medlemmer fra luxembourg her i parlamentet skal reduceres med en tredjedel.
To cut a scheduled task, first select the task to be cut. then select edit cut.
For at klippe en skemalagt opgave ud vælges først opgaven der skal klippes. derpå vælgesredigér klip.
To cut an environment variable, first select the variable to be cut. then select edit cut.
For at klippe en miljøvariabel vælges først variablen der skal klippes. så vælges rediger klip.
In your bonus card's print file, please include a 2-mm bleed on each side due to be cut.
Placer venligst trykfilen med dine aftalekort med 2 mm beskæring ved hver af de sider på aftalekortet der skal beskæres.
In your bonus card's print file, please include a 2-mm bleed on each side due to be cut.
Placer venligst trykfilen med dinebonuskort med 2 mm beskæring ved hver af de sider på bonuskortet der skal beskæres.
X 10 m of hull is now ready to be cut into appropriate pieces and sent to recycling. ← Back ↑ Up.
X 10 m skrog er nu klar til at blive klippet i passende stykker og sendt til genindvinding.
In your place cards print file, please include a 2-mm bleed on each side due to be cut.
Læg venligst 2 mm beskæring til formatet af bordkort langs hver side idet det skal beskæres.
Now inc 5 sts mid front(to be cut afterwards and not included in pattern, but knitted in black) and continue in pattern.
Husk på strikkefastheden. videre tages der 5 m ud midt foran disse m er til at klippe op i bagefter og strikkes ikke ind i mønsteret.
28, 2016 no comments step 1 this is a lined bra and requires inner and outer pieces to be cut.
28 2016 ingen kommentarer trin 1 dette er en foret bh og kræver indre og ydre dele der skal skæres.

Results: 33, Time: 0.2637

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "to be cut"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More