TO BE INVOLVED IN DANISH

Translation of To be involved in Danish

S Synonyms

Results: 424, Time: 0.3262

at deltage (27) være med (18) deltage (10) være involveret (23) at blive inddraget (33) at blive involveret (27) skal inddrages (7) være indblandet (3) at engagere sig (4) at medvirke (4) skal involveres (3) er inddraget (2)

Examples of using To be involved in a sentence and their translations

At deltage

I hereby ask to be involved in the investigation.
Jeg beder om at deltage i efterforskningen.
All I'm asking is to be involved in the investigation, all right?
Jeg beder kun om at deltage i efterforskningen okay?

Være med

They expect to be involved in debate and make their own contribution.
De forventer at de kan være med til at bestemme føre dialoger og yde deres bidrag.
I want to be involved, clayton.
Jeg vil være med clayton.

Være involveret

Well, i would like to be involved in the community.
Jeg vil gerne være involveret i samfundet.
I-I don't want to be involved in another one.
Og jeg vil ikke være involveret i endnu en.
You do not want to be involved in this.
Du ønsker ikke at blive involveret i dette.
That's why the government doesn't want to be involved directly.
Derfor er regeringens ikke ønsker at blive involveret direkte.
Other sentence examples
It was great to be involved in this interesting project.
Det var fantastisk at blive inddraget i dette interessante projekt.
I don't want to be involved in another one.
Jeg vil ikke være involveret i en ny.
I need to be involved.
Jeg må være involveret.
It's the kind of decision that a mama ought to be involved in.
Det er sådan en beslutning en mor bør være involveret i.
I want to be involved.
Jeg vil være involveret.
Vee. vee, you chose to be in that meeting, to be involved.
Du valgte at deltage i mødet.
We would like to be involved in the same way as the commission.
Vi vil gerne deltage på samme måde som kommissionen.
You said elsewhere that mrs bonino was to be involved in the legislation.
De har et andet sted sagt at fru bonino skal inddrages i lovgivningen.
Are we now to be involved in helping the chinese to rearm?
Skal vi nu være med til at hjælpe kineserne med at opruste?
She wants to be involved.
Hun vil gerne være involveret.
Unfortunately your delay means that it's too late to be involved in the drug trial.
Desværre er det for sent at deltage i behandlingen nu.
Many artists, writers, and intellectuals also wish to be involved.
Mange kunstnere forfattere og intellektuelle ønsker også at deltage.
That's exactly why i need to be involved in this.
Det er præcis derfor jeg skal være involveret i dette.
He seemed to be involved in some very... unorthodox activities.
Han lader til at være indblandet i nogle ret uortodokse aktiviteter.
Sorry, jesper, and we more do not want to be involved.
Jeg beklager men vi kan ikke være med mere.
There is no real reason for the state to be involved.
Der er ingen virkelig grund til at staten skal involveres.
He said he wanted to be involved.
Han vil være med.
I want you to be involved.
Du skal være involveret.
In our amendments, we ask to be involved in this procedure.
I vores ændringsforslag anmoder vi om at deltage i denne procedure.
We want this change and we want to be involved in bringing it about.
Vi ønsker denne ændring. vi vil være med til at forme den.
It is a very healthy process for us all to be involved in.
Det er en meget sund proces at deltage i for os alle.
Parliament needs to be involved.
Parlamentet skal være involveret.

Results: 424, Time: 0.3262

Word by word translation


to
- til for med i mod ved
be
- være blive der
involved
- involveret inddraget indblandet deltager omfattede

S Synonyms of "to be involved"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More