TO STEAL MONEY IN DANISH

How to say to steal money in Danish

S Synonyms

Results: 24, Time: 0.093

Examples of using To Steal Money in a sentence and their translations

I tried to steal money.
Jeg forsøgte at stjæle penge.
The ransomware infects random computers via trojan solely to steal money from users.
Den ransomware inficerer tilfældige computere via trojanske udelukkende at stjæle penge fra brugerne.
Think you, i have come in order to steal money?
Tror du jeg er kommet for at stjæle penge?
Plus, it's illegal to steal money.
Plus det at det er ulovligt at stjæle penge.

And we're trying to steal money.
Og vi prøver at stjæle penge.
He does not expect them to steal money.
Han forventer ikke dem til at stjæle penge.
Cyber criminals try out all the means possible to steal money from ordinary computer users.
Cyberkriminelle prøve alle midler til at stjæle penge fra almindelige computerbrugere.
How do you think colum will feel about you helping dougal to steal money from him to line his own pockets and using his nephew jamie to do it?
Hvordan tror du colum har det med du hjælper med at stjæle penge fra ham og bruger hans nevø jamie til at gøre det?
Working for a black agency, your mission is to steal money, files, and other valuable material from internet servers across the world.
At arbejde for en sort agentur din mission er at stjæle penge filer og andet værdifuldt materiale frainternet-servere over hele verden.
For most, it's about criminals trying to steal money, which is also correct.
For de fleste handler det om at kriminelle prøver at stjæle penge hvilket også er korrekt.
Naturally, this whole scheme is set up in order to steal money from innocent computer users.
Naturligvis er denne hele ordningen sat op for at stjæle penge fra uskyldigepc-brugere.
Most of all, it is about criminals trying to steal money, which is also correct.
For de fleste handler det om at kriminelle prøver at stjæle penge hvilket også er korrekt.
Everyone has an idea of what cybercrime is. most of all, it is about criminals trying to steal money, which is also correct.
Alle har en idé om hvad cyberkriminalitet er. for de fleste handler det om at kriminelle prøver at stjæle penge hvilket også er korrekt.
You ask me to steal money so these guys won't hurt you over losing their drugs.
Du beder mig stjæle penge så de ikke gør dig noget fordi du ikke har stofferne.
Anything you provide them with, they will use to steal money directly from you or sell that information on the black market.
Alt hvad du giver dem de vil bruge til at stjæle penge direkte fra dig eller sælge disse oplysninger på det sorte marked.
various forbidden things is a fresh ransomware program specifically elaborated by hackers in order to steal money from unwary users.
begå diverse forbudte ting er en frisk ransomware program specielt udarbejdet af hackere for at stjæle penge fra uforsigtige brugere.
That they are rigged does not mean that they are set to steal money from players without a certain percentage of the machine's profits will go to the company simply.
At de er rigget betyder ikke at de er indstillet til at stjæle penge fra spillere uden en vis procentdel af maskinens overskud vil gå til virksomheden simpelthen.
It's specifically designed to steal money from you. once in your system, malware defender 2015 will pretend to scan it
Det er specielt designet til at stjæle penge fradig.én gang i dit system malware defender 2015 vil foregive at
call< > . it is yet unknown whether the breached information was abused to steal money from the bank's customers.
din konto ring venligst< det er endnu uvist om de overtrådte oplysninger blev misbrugt til at stjæle penge fra bankens kunder.
but also because you will reveal credit card details that might be used to steal money from your bank account.
værktøj men også fordi du vil afsløre kreditkort detaljer der kan bruges til at stjæle penge fra din bankkonto.
this is most likely done with the one and only purpose to steal money when users convert money in bitcoins.
kopieret tilklippebordet.dette er sandsynligvis gjort med den ene og eneste formål at stjæle penge når brugerne konvertere penge i bitcoins.
7 known as SS7 has been exploited by hackers in attacks designed to steal money from victims' online bank accounts.
kendt som SS7 er blevet udnyttet af hackere i angreb designet til at stjæle penge fra ofrenes online bankkonti.
Especially when it comes to stolen money.
Især når det kommer til stjålne penge.
It's been reported that linking aadhaar numbers to SIM cards has led to stolen money and fraud.
Det er blevet rapporteret at en sammenkædning afaadhaar numre tilsim-kort har ført til at stjålne penge og bedrageri.

Results: 24, Time: 0.093

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "to steal money"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More