TO THINK YOU IN DANISH

Translation of To Think You in Danish

S Synonyms

Results: 235, Time: 0.0687

at tro du (33) tænk at du (5) at synes du (4) tror at du (3)

Examples of using To Think You in a sentence and their translations

Rebekah seems to think you're hold onto something.
Rebekka synes at tro du holder noget tilbage.
You know, I'm beginning to think you don't like barkley that much.
Jeg begynder at tro du ikke bryder dig om barkley.
To think you wrote this for me!
Tænk at du skrev den sang til mig.
I was just starting to think you were okay, but you blew it.
Jeg begyndte at synes du var okay men du ødelagde det.

And to think you wanted me to apologize to my wife.
Tænk at du ville have mig til at undskylde til min kone.
We were beginning to think you weren't coming.
Vi begyndte at tro du ikke kom.
Well, i was just starting to think you were okay.
Jeg begyndte at synes du var okay.
I'm beginning to think you enjoy being my prisoner.
Jeg begynder at tro du nyder at være min fange.
There are protocols that you seem to think you can ignore with impunity.
Der er protokoller som du tror at du kan ignorere ustraffet.
To think you were once more wee.
Tænk at du har været endnu mindre.
I'm beginning to think you're a liar.
Jeg begynder at synes du er en løgner.
To think you're back with us again!
Tænk at du er tilbage hos os!
Hollis seems to think you're an innocent man.
Hollis tror at du er uskyldig.
I was starting to think you weren't gonna make it.
Jeg var begyndt at tro du ikke ville klare det.
And to think you almost caught me in los angeles.
Og tænk at du næsten fik mig i los angeles.
We were beginning to think you were a coward!
Vi var begyndt at tro du var en kujon!
They're going to think you're with me.
De kommer til at synes du er med mig.
Started to think you were ignoring me.
Jeg begyndte at tro du ignorerede mig.
I was starting to think you ran off with the crown and left me.
Jeg var begyndt at tro du var løbet med kronen og havde forladt mig.
You should know better than to think you're stronger than me.
Du skulle vide bedre end at tro du er stærkere end mig.
I'm beginning to think you're a trifle neurotic.
Jeg begynder at tro du er en smule neurotisk.
Mr. district attorney, i was starting to think you would forgotten about us.
Jeg var begyndt at tro du havde glemt os statsadvokat.
I'm starting to think you have been getting cold feet.
Jeg begynder at tro du har fået kolde fødder.
I was beginning to think you... unh.
Jeg var begyndt at tro du ikke.
I know what it feels like to... to think you have failed your child.
Jeg ved hvordan det føles... at tro du har svigtet dit barn.
It is difficult to think you can.
Det er svært at tro du kan.
Baby, I'm starting to think you don't love me.
Jeg begynder at tro du ikke elsker mig.
I was beginning to think you weren't gonna show.
Jeg begyndte at tro du aldrig kom.
It's a mistake to think you know what he will do.
Det er en fejl at tro du ved hvad han vil gøre.
I was starting to think you found yourself another salon.
Jeg var begyndt at tro du havde fundet en anden salon.

Results: 235, Time: 0.0687

Word by word translation


to
- til for med i
think
- tror mener synes tænker syntes
you
- du dig jer DIG duer

"To think you" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More