TRAFFICKING IN DANISH

How to say trafficking in Danish

S Synonyms

Results: 971, Time: 0.0973

Examples of using Trafficking in a sentence and their translations

Subject: trafficking in women in europe.
Om: handel med kvinder i europa.
We cannot combat terrorism, trafficking and cross-border crime without a new treaty.
Vi kan ikke bekæmpe terrorisme menneskehandel og grænseoverskridende kriminalitet uden en ny traktat.
We also know that trafficking in women no longer stops at borders.
Vi ved også at handel med kvinder ikke længere standser ved grænserne.
Trafficking is today's slavery.
Menneskehandel er nutidens slaveri.

Trafficking of children in guatemala.
Handel med børn i guatemala.
The main victims of violence, trafficking and mutilation are women and girls.
De første ofre for vold menneskesmugling og lemlæstelse er kvinder og især mindreårige kvinder.
Trafficking of children in guatemala.
Handel med børn i guatemak.
So we need to look at how we identify that form of trafficking.
Så vi må se på hvordan vi påviser denne form for smugling.
Trafficking is primarily about exploitation, not illegal migration.
Menneskesmugling drejer sig især om udnyttelse ikke om ulovlig indvandring.
Trafficking is a new bag for him.
Menneskehandel er en ny taske for ham.
We also know that trafficking is still a low-risk crime.
Vi ved også at menneskehandel stadig er kriminalitet med lav risiko.
The chinese police have charged him with narcotics trafficking.
Det kinesiske politi har sigtet ham for narko smugling.
The baltic sea strategy can also help to check the crime trend and trafficking.
Østersøstrategien kan også bidrage til at holde tendenserne med kriminalitet og menneskesmugling i skak.
Human trafficking" always seemed like such an uninspired phrase.
Menneskelig trafficking har altid syntes som sådan en uinspireret vending.
Illegal trafficking of livestock over the mexican border.
Ulovlig handel med husdyr over den mexicanske grænse.
More on trafficking from the UN.
Mere om menneskehandel fra FN.
Look, my troops are only involved in pushing the trafficking... to designated areas.
Mine folk er kun involveret i at flytte handlen til de angivne områder.
But have you thought about the penalties here for drug trafficking?
Men har du tænkt på strafferammen her for narko smugling.
Mr president, trafficking in children in guatemala is a lucrative business.
Hr. formand handel med børn er en god forretning i guatemala.
If you're a victim of trafficking, you don't kill your pimp.
Hvis man er offer for trafficking myrder man ikke sin alfons.
There is a need for further and more effective action to fight trafficking.
Der er behov for flere og mere effektive foranstaltninger i kampen mod menneskesmugling.
Seventeen years: that is the age of the typical victim of trafficking in europe.
År: det er alderen på et typisk offer for menneskesmugling i europa.
An empire now more profitable than narcotics trafficking.
Et imperium nu mere indbringende end narko trafficking.
Question no 2: the protection of victims of trafficking is a human rights duty.
Spørgsmål 2: bekyttelsen af ofrene for menneskehandel er en forpligtelse under menneskerettighederne.
The large-scale trafficking and manufacture of drugs is controlled by criminal organizations.
Den overordnede narkotikahandel og fremstilling af narkotika befinder sig i hænderne på kriminelle organisationer.
Crucial trafficking and document information is placed on each page or margin.
Afgørende handel og dokumentoplysninger er placeret på hver side eller margin.
Trafficking of women and children is commonplace.
Handel med kvinder og børn er hverdagskost.
Just did an eight-year stretch for trafficking.
Har lige siddet otte år for narkotikahandel.
We have a serious problem of human trafficking here.
Vi har et seriøst problem med menneskelig trafficking her.
Did i bust your old lady for trafficking?
Tog jeg din kone for smugleri?

Results: 971, Time: 0.0973

SYNONYMS

S Synonyms of "trafficking"


"Trafficking" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Danish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Danish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More